12 khoản tiền tăng lên khi tăng lương cơ sở, người lao động …

Rate this post

Người lao động phải biết 12 khoản tăng khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 để đảm bảo quyền lợi.

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản, khoản phụ cấp cho người lao động ngoài chính phủ tính trên lương cơ sở cũng sẽ tăng. Do đó, 12 khoản này tăng lên khi lương cơ sở tăng.

1, Tăng cấp dưỡng khi sinh con hoặc nhận con nuôi

Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh viên làm việc. tháng người lao động nhận con nuôi.

Trong trường hợp sinh con mà chỉ có cha tham gia BHXH thì cha có quyền được hưởng một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi sẽ tăng lên 3,6 triệu đồng (hiện nay là 2,98 triệu đồng).

2, Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Theo khoản 3, điều 29 Luật BHXH 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Vì vậy, khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 lên 1,8 triệu đồng thì mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau sẽ tăng lên 540.000 đồng (hiện là 447.000 đồng).

3, Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Theo điểm 3 điều 41 luật an sinh xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 01.07.2023, tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh con lên 540.000 đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách bắt cá rô đồng của các cần thủ miền tây, cách bắt cá rô đồng

4, Tăng mức bồi thường một lần đối với người bị suy giảm khả năng lao động

Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% có quyền được nhận tiền bồi thường một lần.

Trợ cấp một lần đối với người suy giảm khả năng lao động được quy định như sau từ 1/7: Suy giảm 5% khả năng lao động được hưởng 5 lần mức lương cơ sở (tức 9 triệu đồng so với một năm trước). Mức hiện hành là 7,45 triệu đồng) thì cứ giảm 1% tính thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tức tăng 900.000 đồng).

Ngoài các khoản trợ cấp quy định trên, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ đủ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ mỗi năm được cộng thêm một lần. . mức đóng bảo hiểm được tính bằng 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ chữa bệnh.

5, Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho người suy giảm khả năng lao động

Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được trợ cấp hằng tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng đối với người bị suy giảm khả năng lao động kể từ ngày 1/7 được quy định như sau: Nếu suy giảm 31% khả năng lao động thì hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó tiếp tục giảm thêm. 1% được hưởng thêm. 2% lương cơ bản.

Như vậy, cứ suy giảm 31% khả năng lao động thì hằng tháng người lao động được hưởng 540.000 đồng (hiện nay là 447.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng (hiện nay là 447.000 đồng). ). là 29.800đ).

Ngoài mức hưởng quy định trên, hằng tháng, người lao động còn được trợ cấp thêm tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ đủ 1 năm trở xuống tính bằng 0,5%, sau đó hằng tháng. thêm một năm đóng BHXH thì tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước liền kề trước khi hưởng chế độ ốm đau.

6, Tăng mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động

Điều 50 Luật BHXH 2014 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù cả hai mắt hoặc cụt, liệt nửa người hoặc bệnh tâm thần thì không được hưởng trợ cấp. 47 của Luật BHXH 2014, họ còn được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng bằng mức lương cơ sở (tức là 1,8 triệu đồng so với 1,49 triệu đồng hiện nay).

Tham Khảo Thêm:  DI SẢN VÀ NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC Ở HUẾ

7, Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, trường hợp người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân của người lao động đó có quyền được hưởng. trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng từ 1/7, mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ tăng lên 64,8 triệu đồng (tăng 11,16 triệu đồng so với mức trợ cấp trước đây). cấp độ hiện tại. là 53,64 triệu đồng).

Người lao động phải biết 12 khoản tăng khi lương cơ sở tăng để đảm bảo quyền lợi của mình.

8, Tăng mức hỗ trợ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, ốm đau

Điều 2 Điều 52 Luật BHXH 2014 quy định về mức hưởng một ngày dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật như sau:

– Bằng 25% mức lương cơ sở đối với trường hợp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình: Mức hưởng bằng 450.000 đồng (hiện hành là 372.500 đồng).

– Bằng 40% mức lương cơ sở nếu dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung: Mức hưởng bằng 720.000 đồng (hiện hành là 596.000 đồng).

9, Điều chỉnh lương hưu hàng tháng

Theo điểm 5, Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54, 55 Luật BHXH. Mức đóng BHXH 2014 bằng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng (hiện là 1,49 triệu đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm I, điểm 1, điều 2 và điểm 3 Điều 54 của Luật BHXH 2014.

10, Trợ cấp mai táng tăng lên 18 triệu

Trường hợp người lao động được hưởng mai táng phí chết thì người chịu trách nhiệm lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Theo đó, tiền mai táng phí sẽ là 18 triệu đồng, tăng so với mức 14,9 triệu đồng theo quy định hiện hành.

11, Điều chỉnh sinh hoạt phí hàng tháng

Cụ thể, khoản 1, điều 68 Luật BHXH 2014 quy định mức tuất hằng tháng đối với thân nhân của NLĐ chết bằng 50% mức lương cơ sở (tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp giám hộ thì mức sinh hoạt phí hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở (tăng từ 1,043 triệu đồng lên 1,26 triệu đồng).

12, Tăng trợ cấp hưu trí

Điều 71 Luật BHXH 2014 quy định người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu phải phù hợp với chính sách BHXH bắt buộc; Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng (hiện nay là 1,49 triệu đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm I khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014.

Tham Khảo Thêm:  Đoạn văn song hành là gì?

Theo SỨC KHOẺ VÀ ĐỜI SỐNG/ Ngọc Nga (chia sẻ)

 • Nghỉ thai sản vẫn được hỗ trợ theo Nghị quyết 116

  Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 3535/LĐTBXH-VL xác định đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP (dẫn Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021) .

 • Người dân phải làm gì khi phát hiện sai cấu trúc mã số định danh cá nhân?

  Người dân nếu phát hiện số định danh cá nhân của mình không đúng hoặc được Công an cấp xã thông báo về kết cấu số định danh không đúng thì liên hệ ngay với Công an cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. hủy, khôi phục số định danh cá nhân.

 • Bảng xếp lương cán bộ, công chức các sở, ban, ngành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/7/2023

  Từ ngày 1/7/2023, bảng lương của cán bộ, công chức làm việc ở khu vực thành phố, phường, thị trấn có gì thay đổi so với hiện nay? – Thu Hồng (Bình Dương).

 • Thay đổi ngạch, nhóm lương TT 01-04 trước và sau khi thay đổi

  Bài viết phân tích 6 quy định mới của Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT thay đổi xếp lương giáo viên các cấp.

 • sinh viên ngu

  Một học sinh đùa giỡn dán một mảnh giấy có dòng chữ “Tôi thật ngu ngốc” vào lưng một bạn cùng lớp ngồi đối diện, sau đó bảo những người khác đừng nói với anh ta. Và vì vậy những người bạn bắt đầu cười.

 • TĂNG NHIỀU LẦN PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 1–7–2023

  Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.800.000 đồng/tháng (hiện là 1.490.000 đồng/tháng). Theo đó, từ ngày 1/7/2023, các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở sẽ đồng loạt tăng 20,8% để phù hợp với mức lương cơ sở mới.

 • 05 điểm mới Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, xếp lương nhà giáo

  Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT Giáo viên hưởng lương bậc 5 theo tiêu chuẩn và những điểm mới nổi bật như sau:

 • 12 khoản tăng khi lương cơ bản tăng người lao động nên biết

  Người lao động phải biết 12 khoản tăng khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 để đảm bảo quyền lợi.

 • Đàn bà khôn luôn giấu kỹ 5 điều này

  Có những điều đàn bà khôn ngoan luôn giấu rất kỹ, ngay cả người thân cũng không thể biết được. Vì vậy, họ bảo vệ chính mình cũng như những người thân yêu của họ.

 • Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới xếp lương nhà giáo

  Giáo viên sẽ được xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (CĐNN) như quy định mới ban hành của Bộ GD-ĐT.

 • Báo nước ngoài liệt kê 10 điểm du lịch không thể bỏ qua ở Việt Nam

  Theo trang web du lịch nổi tiếng The Travel của Canada, Việt Nam là quốc gia có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và du khách không nên bỏ lỡ những điểm đến ấn tượng của đất nước này.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết 12 khoản tiền tăng lên khi tăng lương cơ sở, người lao động … . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *