2023 Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây

Rate this post

Sau 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

câu 1 trang 21 sbt vật lý 9

Bạn đang xem: Bài giải SBT Vật Lý 9: Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của ống dây

Hai dây dẫn giống nhau có cùng chiều dài, tiết diện và điện trở lần lượt là s1, r1 và s2, r2. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. s1r1= s2r2

s1/r1=s2/r2

r1r2=s1s2

Cả 3 phương trình trên đều sai

Các giải pháp thay thế:

Chọn một

Vì điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm bằng cùng một chất liệu tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn. Ta có: s1/s2 = r2/r1 s1r1=s2r2

câu 2 trang 21 sbt vật lý 9

Hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài, tiết diện và điện trở lần lượt là l1, s1, r1 và l2, s2, r2. Biết rằng l1 = 4l2 và s1 = 2s2. Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa điện trở r1 và r2 của hai dây dẫn này là đúng?

A. Chiều dài gấp 4 lần, tiết diện gấp 2 lần, điện trở lớn 4,2=8 lần nên r1=8r2

Chiều dài gấp 4 lần, tiết diện nhỏ hơn 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 lần, điện trở lớn gấp 2 lần nên r1=r2/2

Chiều dài gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 4 lần, tiết diện ngang lớn gấp 2 lần, điện trở nhỏ hơn 2 lần nên r1=2r2

Chiều dài lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 lần, điện trở nhỏ hơn 4,2=8 lần nên r1=r2/8

Các giải pháp thay thế:

Chọn c. Chiều dài lớn gấp 4 lần, điện trở lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 lần, điện trở nhỏ 2 lần nên r1 = 2r2.

câu 3 trang 21 sbt vật lý 9

Hai dây dẫn đồng chất có chiều dài bằng nhau. Dây thứ nhất có tiết diện s1 = 5mm2 và điện trở r1 = 8,5Ω. Tiết diện của dây thứ hai là s2 = 0,5mm2. Tính điện trở r2.

Các giải pháp thay thế:

Ta có: s1 = 5mm2, s2 = 0,5mm2, chiết suất s2 = s1/10

Vì hai dây dẫn giống nhau có cùng chiều dài nên ta có:

→r2 = 10r1 = 85Ω

câu 4 trang 21 sbt vật lý 9

Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 6,8 Ω, lõi là 20 sợi dây đồng mảnh. Giả sử chúng có cùng tiết diện, hãy tính điện trở của sợi dây mảnh này.

Các giải pháp thay thế:

Có thể coi dây dẫn gồm 20 dây dẫn mảnh có cùng chiều dài và có diện tích mặt cắt bằng 1/20 diện tích mặt cắt của các dây dẫn mắc song song.

Tham Khảo Thêm:  Cách bắt wifi không cần mật khẩu miễn phí trên điện thoại đơn giản nhất

Điện trở của mỗi dây dẫn mảnh này bằng:

Đường dày=20.r=20.6.8=136Ω

(Vì dây dẫn bằng đồng có điện trở nên cùng chiều dài sẽ tỷ lệ nghịch với diện tích mặt cắt ngang.)

câu 5 trang 22 sbt vật lý 9

Xem thêm: Lòng tốt là gì? Ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc sống

Một sợi dây nhôm dài l1 = 200m, tiết diện s1 = 1 mm2, điện trở r1 = 5,6Ω. Hỏi một sợi dây nhôm có tiết diện s2=2mm2 và điện trở r2=16,8Ω thì chiều dài l2 là bao nhiêu?

Các giải pháp thay thế:

Dây thứ nhất có: l1 = 200m, s1 = 1mm2, r1 = 5,6Ω

Hàng thứ hai có: l2 = ?m, s2 = 2 mm2, r2 = 16,8

Chúng tôi chọn thêm một sợi dây thứ ba có cùng chất liệu với hai sợi dây trên để:

l3 = l1 = 200m và tiết diện s3 = s2 = 2mm2.

Vậy chất liệu và chiều dài của dây 1 và dây 3 giống nhau nhưng tiết diện khác nhau

→ r3 = r1/2 = 2,8Ω

Có dây 2 và 3 cùng chất liệu, cùng tiết diện, khác độ dài

Xem Thêm: Kiến thức trọng tâm Lịch sử lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 2022

→ l2 = 6l3 = 6200 = 1200m

câu 6 trang 22 sbt vật lý 9

Để biết được sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào tiết diện của dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có tính chất nào?

A. Các dây dẫn phải cùng chiều dài, cùng chất liệu nhưng khác chiều dài.

Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, làm bằng cùng một loại vật liệu nhưng có tiết diện khác nhau

Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau

Các dây dẫn này phải được làm bằng cùng một loại vật liệu, nhưng có độ dài và đường cắt khác nhau

Các giải pháp thay thế:

Chọn b. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng chất liệu nhưng khác tiết diện.

câu 7 trang 22 sbt vật lý 9

Gấp đôi một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l, tiết diện s và điện trở 8Ω để tạo thành một dây dẫn mới có chiều dài l/2. Điện trở của dây dẫn mới này là gì?

A. 4Ω

Các giải pháp thay thế:

Lựa chọn

Khi gập đôi sợi dây thì chiều dài của sợi dây thép mới giảm đi 2 lần và tiết diện tăng lên 2 lần. Chiều dài giảm 2 lần nên điện trở giảm 2 lần, tiết diện giảm 2 lần nên điện trở giảm 2 lần nên giảm 4 lần. Vậy điện trở mới của dây dẫn là 8:4 = 2Ω.

Tham Khảo Thêm:  Vẽ anime cho người mới bắt đầu như thế nào?

câu 8 trang 22 sbt vật lý 9

Hai dây dẫn làm cùng chất liệu, dây thứ nhất dài gấp 8 lần và tiết diện lớn hơn dây thứ hai 2 lần. Hỏi điện trở của dây thứ nhất lớn hơn điện trở của dây thứ hai bao nhiêu lần?

A. 8 lần

10 lần

Xem thêm: Nguyên nhân cái chết của Vũ Nương

4 lần

16 lần

Các giải pháp thay thế:

Chọn c. 4 lần

Vì dây thứ nhất dài gấp 8 lần dây thứ hai nên diện tích tiết diện của dây gấp 2 lần dây thứ hai. Chiều dài tăng 8 lần, lực cản tăng 8 lần, tiết diện tăng 2 lần, lực cản giảm 2 lần. Vậy điện trở của dây thứ nhất gấp 4 lần điện trở của dây thứ hai.

câu 9 trang 22 sbt vật lý 9

Một sợi dây đồng dài 100 mi tiết diện 1mm2 có điện trở 1,7Ω. Diện tích mặt cắt ngang của 200 m dây đồng khác có điện trở 17Ω là bao nhiêu?

MỘT.5mm2

0,2 mm2

0,05mm2

20mm2

Các giải pháp thay thế:

Chọn b.

Dây thứ nhất có: l1 = 100m, s1 = 1mm2, r1 = 1,7Ω

Sợi dây thứ hai có: l2 = 200m, s2 = ?, r2 = 17Ω

Chúng tôi chọn thêm một sợi dây thứ ba có cùng chất liệu với hai sợi dây trên để:

l3 = l2 = 200m mà tiết diện s3 = s1 = 1mm2.

Vậy dây 1 và dây 3 có cùng chất liệu và tiết diện nhưng khác chiều dài.

→ r3 = 2.r1 = 3,4Ω

Có dây số 2 và số 3 cùng chất liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện.

Xem thêm: Phân tích 2 khổ thơ đầu bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.

→ s2 = s3/5 = 1/5 = 0,2mm2.

câu 10 trang 23 sbt vật lý 9

Hai dây dẫn làm bằng cùng một chất liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện lần lượt là r1, l1, s1 và r2, l2, s2. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. r1.l1.s1 = r2.l2.s2

Các giải pháp thay thế:

Chuỗi đầu tiên là: l1, s1, r1

Hàng thứ hai là: l2, s2, r2

Chúng tôi chọn thêm một sợi dây thứ ba có cùng chất liệu với hai sợi dây trên để:

l3 = l2 nhưng tiết diện s3 = s1

Vậy dây 1 và dây 3 có cùng chất liệu và tiết diện nhưng khác chiều dài.

Có dây số 2 và số 3 cùng chất liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện.

Tham Khảo Thêm:  Cách tăng khả năng bắt sóng wifi cho laptop bạn không nên bỏ qua – gearvn.com

Xem thêm: Đoạn văn giải thích câu Tiếng ồn che cả giá gương (3 mẫu) – Văn 7

Câu 10 trang 23 SBT Vật Lý 9 |  Giải SBT Vật Lý 9 (Hình 3)

Thay thế s3 = s1, l3 = l2

→ chọn

câu 11 trang 23 sbt vật lý 9

Cáp đồng chính bao gồm 15 sợi dây đồng mỏng xoắn lại với nhau. Mỗi sợi dây đồng mỏng có điện trở 0,9Ω. Tính điện trở của đường dây tải điện này

Các giải pháp thay thế:

Vì diện tích tiết diện của dây tăng 15 lần nên điện trở giảm 15 lần nên điện trở của dây là: r = 0,9/15=0,06Ω.

câu 12 trang 23 sbt vật lý 9

Người ta dùng dây niken (một hợp kim) làm dây đốt nóng cho lò điện. Nếu bạn sử dụng một sợi dây có tiết diện 0,6 mm như vậy thì chiều dài của dây là 2,88 m. Nếu không thay đổi trị số điện trở của dây đốt nóng mà dùng dây có tiết diện 0,4 mm thì chiều dài của dây là bao nhiêu?

Bản tóm tắt:

l1 = 2,88m; d1 = 0,6 mm; r1 = r2

d2 = 0,4 mm; l2 = ?

Các giải pháp thay thế:

+) Đường kính của dây là d1 = 0,6mm ta kết luận được tiết diện của dây là:

+) Nếu giảm đường kính của dây dẫn d2 = 0,4 mm thì tiết diện của dây dẫn được kết luận:

Áp dụng kết quả bài 8.11 ta có:

Thay r1 = r2 (vì điện trở của dây đốt nóng không thay đổi) ta được:

Câu 12 trang 23 SBT Vật Lý 9 |  Giải SBT Vật Lý 9 (Hình 4)

câu 13 trang 23 sbt vật lý 9

Cuộn dây thứ nhất có điện trở r1 = 20Ω và được quấn bằng dây dẫn có tổng chiều dài l1 = 40m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm. Dùng một dây dẫn làm bằng vật liệu giống cuộn thứ nhất nhưng có tiết diện d2 = 0,3 mm để quấn vào cuộn thứ hai có điện trở r2 = 30Ω. Tính tổng chiều dài dây dùng để quấn dây thứ hai.

Các giải pháp thay thế:

+) Đường kính tiết diện của dây thứ nhất d1 = 0,5 mm, suy ra tiết diện là:

= 0,19625 mm2.

= 0,19625.10-6 mét vuông.

+) Đường kính tiết diện của dây thứ hai d2 = 0,3 mm, suy ra tiết diện là:

= 0,19625 mm2.

= 0,07065.10-6 mét vuông.

phóng:

Câu 13 trang 23 SBT Vật Lý 9 |  Giải SBT Vật Lý 9 (Hình 3)

⇒ l2 = 21,6m.

Hy vọng răng bài viết 2023 Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây của Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá miễn phí tốc độ cao tốt nhất hiện nay có thể giúp ích cho bạn. Chúc bạn một ngày vui vẻ !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *