2023 Ôn tập về các phép tính với số tự

Rate this post

Mời quý thầy cô và các em tham khảo sổ tay Bài giải 100 bài toán lớp 4: Ôn tập về tích các số tự nhiên Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia, nội dung đầy đủ và ngắn gọn như sau. Chúng tôi hy vọng nó có thể giúp các em hiểu rõ hơn kiến ​​thức môn học, hoàn thiện các kỹ năng thực hành và giải bài tập một cách chính xác.

Bạn đang xem: Giải Toán VNEN Lớp 4 Bài 100: Ôn Tập Về Phép Tính Số

Bài thực hành 100: Ôn tập về các phép tính trên số tự nhiên lớp 4

Dưới đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi trên lớp chi tiết và dễ hiểu

câu 1 trang 97 toán vnen 4 tập 2

Chơi trò chơi “Số hay chữ?”

Lời giải SGK Toán 4 VNEN bài 100 1

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Lời giải SGK Toán 4 VNEN bài 100 2

câu 2 trang 97 sgk 2 toán 4 vnnen

Đặt và tính:

A. 4852 + 527

5765 – 2480

19315 + 43627

79341 – 47859

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Lời giải SGK Toán 4 VNEN bài 100 3

Câu 3 Tập 2 trang 97 SGK Toán 4

Tìm x, biết:

x + 1538 = 3215

x – 215 = 1578

345 – x = 182

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

+) x + 1538 = 3215

x = 3215 – 1538

x = 1677

+) x – 215 = 1578

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách kết nối wifi cho máy tính win nhanh chóng

x = 1578 + 21

x = 1793

+) 345 – x = 182

x = 345 – 182

x = 163

Câu 4 toán lớp 4 trang 97 tập 2

Tính toán theo cách thuận tiện nhất

1268 + 99 + 501

138 + 645 + 862

131 + 85 + 469

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

1268 + 99 + 501 138 + 645 + 862 131 + 85 + 469

= 1268 + (99+ 501) = (138 + 862) + 645 = (131 + 469) + 85

= 1268 + 600 = 1868 = 1000 + 645 = 1645 = 600 + 85 = 685

câu toán 5 vnen 4 tập 2 trang 98

6 tháng đầu năm nhà máy sản xuất được 14.386 máy tính xách tay, như vậy 6 tháng cuối năm nhà máy sản xuất được 495 máy tính xách tay. Hỏi cả năm nhà máy sản xuất được bao nhiêu quyển vở?

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Trong 6 tháng cuối năm số sách sản xuất được là:

14386 + 495 = 14881 (cuốn sách)

Số sách sản xuất được mỗi năm là:

14386 + 14881 = 29267 (cuốn sách)

Đáp số: 29267 quyển sách.

SGK Toán 6 Trang 98 Tập 2

Chơi trò chơi “Số hay chữ?”

Hay nhin nhiêu hơn: [SGK Scan] Bài 25. Từ tính của sắt thép – Nam châm điện

Lời giải SGK Toán 4 VNEN bài 100 4

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Lời giải SGK Toán 4 VNEN bài 100 5

Câu hỏi 7 SGK Toán 4 Tập 2 Trang 98

Đặt và tính:

1023 x 13

1810×25

1212: 12

20050: 25

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Lời giải bài toán VNEN lớp 4 bài 100 6

câu 8 tập 2 trang 98 SGK toán lớp 4 vn

đẩy :

21500… 215 x 100 275 …. 16327 x 0

35 x 11… 375 450 : (5 x 9) …. 450:5:9

1500: 100…. 16 23 x 105 x 49 ….. 49 x 105 x 23

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

21500… 215 x 100 275 …. 16327 x 0

=> 21500 = 21500 => 275 > 0

35 x 11… 375 450 : (5 x 9) …. 450:5:9

=> 385>Chương 375 10 = 10

1500: 100…. 16 23 x 105 x 49 ….. 49 x 105 x 23

=> 15 23 x 105 x 49 = 49 x 105 x 23

câu 9 trang 98 sgk toán tập 2 4

Tìm x, biết:

xx 15 = 2850

x: 52 = 113

2436: x = 14

Hồi đáp

+)xx 15 = 2850

x = 2850:15

x = 190

+) x: 52 = 113

x = 113 x 52

x = 5876

+) 2436 : x = 14

x = 2436:14

x = 174

Văn tiết 10 trang 98 Toán 4 tập 2

Đối với sàn phòng học, ước tính 705 viên gạch sẽ được sử dụng cho mỗi 3 phòng học. Cần bao nhiêu viên gạch để lát nền 15 phòng học như thế này?

Tham Khảo Thêm:  Cách nuôi dàn đặc biệt miền bắc chắc ăn %

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Cách 1:

Xây dựng một lớp học bằng tất cả các viên gạch là:

705 : 3 = 235 (ô)

Vậy số khối cần để xây 15 lớp là:

235 x 15 = 3525 (viên gạch)

Đáp số: 3525 viên gạch

Cách 2:

Xem thêm: Bài Học Đầu Đời

15 lớp ba:

15 : 3 = 5 (lần)

Vậy số gạch cần lát để lát nền 15 phòng học là:

705 x 5 = 3525 (ô)

Đáp số: 3525 viên gạch

Câu 11 tập 2 toán lớp 4 trang 99

Chơi trò chơi “Ai giỏi nhất?”

Lời giải SGK Toán 4 VNEN bài 100 7

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

m=338, n=13

Chúng ta có:

m + n = 338 + 13 = 351

m – n = 338 – 13 = 325

m:n=338:13=26

mét xn = 338 x 13 = 4394

m=1250, n=25

Chúng ta có:

m + n = 1250 + 25 = 1275

m – n = 1250 – 25 = 1225

m:n=1250:25=50

mét xn = 1250 x 25 = 31250

Tiết 12 SGK Toán 4 vnen Trang 99 Tập 2

1595: (12 + 43)

9700 : 100 + 35 x 12

Xem thêm: Hiệu ứng ASMR là gì? Lợi ích của ASMR bạn nên biết

34871 – 124 x 35

(150 x 5 – 35 x 4): 5

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

1595: (12 + 43)

= 1595: 55 = 29

9700 : 100 + 35 x 12

= 97 + 420 = 517

Xem thêm: Hiệu ứng ASMR là gì? Lợi ích của ASMR bạn nên biết

34871 – 124 x 35

= 34871 – 4340

= 30531

(150 x 5 – 35 x 4): 5

= (750 – 140) : 5

= 610 : 5 = 102

Bài 13 Giải toán vnn 4 tập 2 trang 99

Tính toán theo cách thuận tiện nhất

25x14x4

104 x (14 + 6)

15×19:5

67 x 136 + 33 x 136

31 x 2 x 8 x 5

51 x 115 – 115 x 41

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

25x14x4

Xem thêm: Tên Bé Trai Nhật Bản Hay, Tên Bé Trai Nhật Ý Nghĩa

= (25 x 4) x 14

= 100 x 14 = 1400

104 x (14 + 6)

= 104 x 20

= 2080

15×19:5

= (15 : 5) x 19

= 3 x 19 = 57

67 x 136 + 33 x 136

= (67 + 33) x 136

= 100 x 136 = 13600

31 x 2 x 8 x 5

= 31 x 8 x (2 x 5)

= 248 x 10 = 2480

51 x 115 – 115 x 41

= (51 – 41) x 115

= 10 x 115 = 1150

câu 14 trang 99 tập 2 toán 4 vnen

Một cửa hàng bánh kẹo bán được 205 hộp kẹo mềm và 85 hộp kẹo ngọt. Biết rằng giá 1 hộp bánh bằng giá 3 hộp kẹo và giá 1 hộp kẹo là 15 000 đồng. Tính số tiền người thương gia thu được khi bán số kẹo trên?

Tham Khảo Thêm:  Báo nước ngoài nêu 10 điểm du lịch 'không thể bỏ qua' ở Việt Nam

Giá một hộp kẹo là:

15 000 x 3 = 45 000 (Đồng Việt Nam)

Số tiền người thương nhận được từ hộp bánh là:

45 000 x 85 = 3 825 000 (Đồng Việt Nam)

Số tiền người thương nhận được từ hộp kẹo là:

15 000 x 205 = 3 075 000 (Đồng Việt Nam)

Vậy tổng số tiền mà người đại lý thu được từ việc bán bánh, kẹo là:

3 825 000 + 3 075 000 = 6 900 000 (Đồng Việt Nam)

Trả lời: 6 900 000 đồng Việt Nam

Bài 100 Hoạt động trải nghiệm: Ôn tập về các phép toán về số tự nhiên lớp 4

Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trên lớp, mời các bạn tham khảo

Câu hỏi 1 Tập 2 Toán 4, tr. 99

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hùng có 1 con tem, Dũng có số tem gấp 4 lần Hùng. Viết biểu thức tính chỉ số của nhãn phân số.

Biểu thức chỉ mục mã thông báo của Brave là:

A. Một: 4

×4

4 + một

4 – một

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Biểu thức chỉ mục mã thông báo của Brave là:

Trả lời: b. ×4

Vì anh hùng có một con dấu, nên số con dấu của anh ta gấp 4 lần con dấu của anh hùng.

câu 2 trang 100 SGK Toán 4 vnen tập 2

Một cuốn sách trị giá m đồng, và một cuốn sách trị giá n đồng. Hà mua 5 quyển vở và 3 quyển sách. Viết biểu thức tính số tiền thanh toán.

Xem thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 9 năm học 2022 – 2023

Hồi đáp

Biểu thức cho số tiền phải trả là:

mx5 + nx3

►►Bấm vào nút bây giờ Tải xuống DƯỚI Tải về Giải 100: ôn tập tích với số tự nhiên vnen toán 4 pdf mà không cần thanh toán.

Hy vọng răng bài viết 2023 Ôn tập về các phép tính với số tự của Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá miễn phí tốc độ cao tốt nhất hiện nay có thể giúp ích cho bạn. Chúc bạn một ngày vui vẻ !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *