CÁCH GIẢI THÔNG MINH VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ (THỰC HÀNH…)

Rate this post

Mục lục ẩn
5 BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN – PHẦN 1 : THÔNG TIN Dưới đây là 5 bài tập giúp các em học sinh nắm vững hơn các kiến ​​thức về số tự nhiên và các phép toán với số tự nhiên. Cách giải các bài toán này đã chọn tức là đã giải một cách ngắn gọn, tạo điều kiện cho các em ghi nhớ, hiểu và phát triển tư duy toán học ngay từ bậc tiểu học. Vui lòng bấm vào nút bắt đầu bài kiểm tra để bắt đầu! Đừng quên nhấn nút Hoàn thành bài kiểm tra Vui lòng gửi bài tập của bạn sau khi hoàn thành bài tập của bạn! Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra trước đây. Do đó, bạn không thể bắt đầu lại. Bạn phải đăng ký hoặc đăng ký để bắt đầu bài kiểm tra. Bạn phải hoàn thành bài kiểm tra sau để bắt đầu bài kiểm tra này: 0 e mười câu hỏi trả lời đúng Thời gian của bạn: Thời gian đã trôi qua Bạn đã thành công 0 e 0 điểm, (0) Điểm trung bình điểm của bạn Bây giờ bạn có hai lựa chọn: – So sánh kết quả của bạn với đáp án của chương trình bằng cách click vào: Xem câu hỏi – Làm bài kiểm tra lại để ghi nhớ kiến ​​thức hay bằng cách click vào: Khởi động lại bài kiểm tra Hẹn gặp lại bạn trong chủ đề tiếp theo trên trang web: Kỹ năng cần biết câu hỏi Đầu tiên e mười câu hỏi 2 e mười Chia các số sau cho tổng hàng nghìn, hàng chục và hàng đơn vị câu hỏi 3 e mười Bốn số 2, 3, 4, 6 được cho là:a) Từ 4 chữ số trên viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.b) Từ 4 chữ số trên viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. Viết ra tất cả những con số đó. a) Số có ba chữ số gồm: hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị Các số ở hàng trăm có (4) Con số Các chữ số hàng chục có (3) Con số Chữ số đứng ở hàng đơn vị có (2) Con số Vậy số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên là: (4 x 3 x 2) = (24) (con số) b) Số có bốn chữ số gồm: hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị Các số ở hàng nghìn có (4) Con số Các số ở hàng trăm có (3) Con số Các chữ số hàng chục có (2) Con số Chữ số đứng ở hàng đơn vị có (Đầu tiên) Con số Vậy số có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên là: (4 x 3 x 2 x 1) = (24) (con số) Các số có bốn chữ số viết được là: – (2346), (2364), (2436), (2463), (2634), (2643) – (3246), (3264), (3426), (3462), (3624), (3642) – (4236), (4263), (4326), (4362), (4623), (4632) – (6234), (6243), (6324), (6342), (6423), (6432) Trả lời: a) (24) số và b) (24) Con số câu hỏi 4 e mười Bốn chữ số 0, 3, 6, 9 đã cho là:a) Từ 4 chữ số trên viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.b) Tìm số lớn nhất, số bé nhất có 4 chữ số được viết từ 4 chữ số trên. câu hỏi 5 e mười Tìm số tự nhiên ab, biết rằng ab + ba = 66 câu hỏi 6 e mười Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái của số đó thì được số mới gấp 13 lần số ban đầu. câu hỏi 7 e mười Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu bớt chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 13 lần. câu hỏi số 8 e mười Tìm số có hai chữ số mà tổng bé hơn số đó 9 lần. câu hỏi 9 e mười Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần. câu hỏi mười e mười Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm 2217 chữ số.

Chữ số và chữ số là kiến ​​thức cơ bản đối với học sinh tiểu học. Những kiến ​​thức cơ bản này rất quan trọng vì nó là nền tảng vững chắc cho việc học tập và khám phá các kiến ​​thức toán học ở các cấp độ cao hơn.

Bài toán số học có nhiều cách giải. Ở phần 1 này chúng tôi lựa chọn phương pháp suy luận để giúp các em phát triển tư duy một cách tốt nhất, đây có thể coi là phương pháp thông minh.

Tham Khảo Thêm:  Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn theo bộ GD&ĐT mới nhất [Update 2022]

Mời các bạn cùng thực hành!

Bài tập 1: Viết các số gồm:

a) 6 nghìn 27 chục 9 đơn vị

b) 238 trăm và 42 chục và 58 đơn vị

c) một nghìn b chục và c đơn vị

Bài 2: Chia các số sau cho tổng hàng nghìn, hàng chục và hàng đơn vị

a) 3468
b) 25673
c) trên giường

Bài 3: Cho bốn số 2, 3, 4, là

a) Từ 4 chữ số trên viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.
b) Từ 4 chữ số trên viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. Viết ra tất cả những con số đó.

Bài 4: Cho bốn số 0, 3, 6, 9 1

a) Từ 4 chữ số trên viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau.
b) Tìm số lớn nhất, số bé nhất có 4 chữ số được viết từ 4 chữ số trên.

Bài 5: Tìm số tự nhiên ab biết rằng ab + ba = 66

Bài 6: Tìm số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái của số đó thì được số mới gấp 13 lần số ban đầu.

Bài 7: Tìm số có hai chữ số. Biết rằng nếu xóa chữ số ở hàng đơn vị thì số đó giảm đi 13 lần

Bài 8: Tìm số có hai chữ số biết tổng hai chữ số đó nhỏ hơn số đó 9 lần

Bài 9: Tìm số có 3 chữ số. Biết rằng nếu ta bỏ chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần.

Tham Khảo Thêm:  Cách làm bẫy bắt muỗi hiệu quả dễ thực hiện tại nhà

Bài 10: Tìm số có 3 chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm 2217 đơn vị.

BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN – PHẦN 1

: THÔNG TIN

Dưới đây là 5 bài tập giúp các em học sinh nắm vững hơn các kiến ​​thức về số tự nhiên và các phép toán với số tự nhiên.

Cách giải các bài toán này đã chọn tức là đã giải một cách ngắn gọn, tạo điều kiện cho các em ghi nhớ, hiểu và phát triển tư duy toán học ngay từ bậc tiểu học.

Vui lòng bấm vào nút bắt đầu bài kiểm tra để bắt đầu!

Đừng quên nhấn nút Hoàn thành bài kiểm tra Vui lòng gửi bài tập của bạn sau khi hoàn thành bài tập của bạn!

Xem cách giải quyết các vấn đề sau:

Bài 11: Tìm số có ba chữ số. Biết rằng nếu viết ngược lại các chữ số của số đó thì được số mới lớn hơn số ban đầu là 792 đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  Cách tán gái hơn tuổi – mách chàng cách chinh phục “máy bay bà già”

Bài 12: Cho một số tự nhiên viết có 3 chữ số liên tiếp từ bé đến lớn. Nếu ta xếp các số theo thứ tự ngược lại thì số này tăng lên bao nhiêu đơn vị?

Bài 13: Tìm số có 4 chữ số. Biết rằng nếu bớt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục thì số đó giảm đi 1188 .

Bài 14: Cho một số có 4 chữ số, chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên trên cùng thì được số mới lớn hơn số đã cho là 4059 đơn vị. Tìm số đã cho.

Bài 15: Tìm số có 3 chữ số biết:

a) Chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục; chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

b) Chữ số hàng trăm trừ chữ số hàng chục là t. Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 16: Cho a, b, e là 3 chữ số liên tiếp và khác 0. Viết tất cả các số tự nhiên có đủ ba chữ số trên và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 17: Giữa hai số chẵn có 4 số lẻ liên tiếp. Tìm hiệu của hai số chẵn này.

Bài 18: Hai số lẻ có tổng là 68, giữa chúng có 3 lần đứt liên tiếp. Tìm hai số này.

Bài 19: Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải một số có hai chữ số thì số đó thay đổi như thế nào?

Bài 20: Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái một số có 2 chữ số thì số đó thay đổi như thế nào?

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾTCảm ơn bạn đã đọc bài viết CÁCH GIẢI THÔNG MINH VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ (THỰC HÀNH…) . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Học Tiếng Việt – Karaoke: Hãy về đây bên anh

Học tiếng Việt qua các bài hát Karaoke Việt Nam rất phổ biến hiện nay. Không hổ danh là học sinh, tôi cố gắng sưu tầm những…

Mức lương tối thiểu vùng từ 01 tháng 7 năm 2023 của 63 tỉnh…

Theo quy định hiện hành, mức lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Tại mỗi…

Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và … từ 01/7/2023

Ngày 08/5/2023, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến ​​về Dự án Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng…

Tổng hợp 20 cách làm kem từ trái cây tươi ngon, mát lạnh giải nhiệt

1. Kem dừa Kem dừa với vị ngọt của nước cốt dừa hòa cùng vị béo của lòng đỏ trứng gà và kem tươi đã tạo nên…

Thủ tục tách thửa đất năm 2023

Tôi muốn tách thửa đất của mình thành nhiều thửa đất thì hồ sơ và thủ tục như thế nào? Thủ tục tách thửa đất năm 2023…

Lý do vì sao người Việt xưa đặt tên con trai thường có chữ đệm …

Từ xa xưa, người Việt thường đặt tên con có chữ giữa là Văn cho con trai và chữ Thị cho con gái. Đó là vì những…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *