Điểm mới về bảng lương cơ sở năm 2023

Rate this post

Chính phủ chính thức ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. Vậy mức lương cơ sở sẽ được áp dụng vào năm 2023 là bao nhiêu? Mời các bạn xem những điểm mới trong bảng lương cơ sở năm 2023 dưới đây.

1. Ai được tăng lương cơ sở năm 2023?

Căn cứ quy định của Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 kể từ ngày 01/7/2023).

Theo đó, các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 bao gồm:

– Cán bộ, công chức từ Trung ương đến huyện

– Cán bộ, công chức cấp xã

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019) .

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

– Người làm việc trong chỉ tiêu tiền lương tại hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan nghĩa vụ, nghĩa vụ, công an nhân dân và lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  Cách khắc phục lỗi internet download manager không bắt link youtube

– Những người làm việc trong các tổ chức mã hóa.

– Những người hoạt động kiêm nhiệm ở cấp xã, thôn, khu phố”

Nghị định trên xác định rõ mức lương cơ sở làm căn cứ tính các bậc lương trong bảng lương, các mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với 09 nhóm đối tượng được xét tăng lương. lương cơ bản. tính toán chi phí hoạt động và sinh hoạt theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Điểm mới về lương cơ sở năm 2023

Theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP, thời điểm tăng lương cơ sở năm 2023 là từ ngày 01/7/2023.

Cụ thể, tại khoản 2, điều 3, Nghị định 24/2023 ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định rõ: Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, năm 2023 sẽ áp dụng 02 mức lương cơ sở gồm:

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023: Mức lương cơ sở bằng 1,49 triệu đồng/tháng;

+ Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Trước thời điểm này là 1,49 triệu đồng/tháng.

Tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm mức bình quân tiền lương và thu nhập tăng thêm không vượt quá mức bình quân tiền lương và thu nhập tăng thêm. năm 2022, đồng thời không tính vào tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số lương theo ngạch, bậc trong thời gian nâng ngạch, thăng hạng.

Có thể thấy, đến năm 2023, lương cơ sở sẽ đạt 1,8 triệu đồng/tháng – tăng 310.000 đồng/tháng (trước đó là 1,49 triệu đồng/tháng). Đây sẽ là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua kể từ năm 2004. Sau nhiều khó khăn, lương cơ sở năm 2023 sẽ tăng theo nguyện vọng của người lao động. Với mức tăng này, nhu cầu sinh hoạt phí của người lao động sẽ được đáp ứng tốt hơn.

Bảng lương cơ sở 2023 khi tăng lương cơ sở từ 01/07/2023 như sau:

thời gian tiền công Cơ sở pháp lý
1 tháng 1 năm 2023 – 30 tháng 6 năm 2023 1,49 triệu đồng/tháng Nghị quyết 70/2018/QH14, Nghị định số. 38/2019/NĐ-CP
1 tháng 7 năm 2023 – 31 tháng 12 năm 2023 1,8 triệu đồng/tháng Nghị quyết đánh giá ngân sách nhà nước năm 2023, Nghị định số 24/2023/NĐ-CP

3. Tác động của việc tăng lương cơ sở năm 2023

Mức lương cơ sở là căn cứ quan trọng để tính trả lương cho công chức, viên chức lực lượng vũ trang và các khoản trợ cấp xã hội. Tăng lương cơ bản dẫn đến tăng phúc lợi cho người lao động.

Tham Khảo Thêm:  Cách thêm idm vào chrome do không tự động tải về máy tính

Việc tăng lương cơ sở năm 2023 tác động trực tiếp đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước:

Người lao động có quyền nhận lương theo một trong hai chế độ là hệ thống tiền lương do nhà nước quy định hoặc hệ thống trả lương do doanh nghiệp quy định. Chế độ tiền lương do nhà nước quy định sẽ được tính trên mức lương cơ sở. Vì vậy, khi người lao động được trả lương theo hình thức này thì khi lương cơ bản thay đổi thì tiền lương cũng thay đổi theo.

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Mặt khác, theo quy định tại Điều 3, Nghị định 38/NĐ-CP, mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Lương = Hệ số lương x Lương cơ bản

Ở đó:

– Hệ số lương: áp dụng theo các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và áp dụng cho từng đối tượng cụ thể khác nhau.

– Lương cơ sở: Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Như vậy, khi tiền lương cơ sở tăng, các yếu tố khác không đổi thì tiền lương của sĩ quan, công chức, viên chức Lực lượng vũ trang sẽ cao hơn.

Ví dụ, công chức loại A1 có hệ số lương ban đầu là 2,34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng thì mức lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023, mức lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới, dự kiến ​​thu nhập đối với cán bộ công chức trong trường hợp này sẽ tăng lên 725.400 đồng/tháng.

Đối với người lao động hưởng lương theo chế độ doanh nghiệp, mức tăng lương cơ bản sẽ không tương ứng với mức lương được nhận. Tuy nhiên, việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo mức hưởng an sinh xã hội tăng.

Tham Khảo Thêm:  Cách đánh số trang bỏ trang đầu trong word

Nhiều khoản trợ cấp An sinh xã hội tăng do mức lương cơ bản tăng:

Lương cơ bản là căn cứ để tính nhiều khoản phúc lợi xã hội. Theo quy định của Luật BHXH 2014, các khoản phụ cấp sau sẽ tăng theo mức tăng của mức lương cơ sở.

– Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

– Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi: Mức bổ sung liên tiếp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cho mỗi con.

– Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh con: mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

– Trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn, ốm đau trong lao động: Suy giảm 5% khả năng lao động, người lao động có quyền được nhận 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ mỗi lần suy giảm thêm 1 % anh ta được hưởng. được hưởng trợ cấp.được cộng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

– Trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp: Nếu bị suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2 . % lương.lương cơ bản.

– Tiền trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn, ốm đau trong lao động: tiền trợ cấp dịch vụ bằng mức lương cơ sở.

– Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu bạn dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu phục hồi và phục hồi tại cơ sở tập trung

– Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Thân nhân của người lao động được trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

– Trợ cấp mai táng: Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

Nhiều lợi ích An sinh xã hội có thể được tăng lên khi mức lương cơ bản tăng lên. Điều này góp phần mang lại lợi ích cho người lao động, giúp họ có được những lợi ích tốt hơn khi gặp khó khăn.

Đình Phương (st)/ Theo luật Minh KhuêCảm ơn bạn đã đọc bài viết Điểm mới về bảng lương cơ sở năm 2023 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Học Tiếng Việt – Karaoke: Hãy về đây bên anh

Học tiếng Việt qua các bài hát Karaoke Việt Nam rất phổ biến hiện nay. Không hổ danh là học sinh, tôi cố gắng sưu tầm những…

Mức lương tối thiểu vùng từ 01 tháng 7 năm 2023 của 63 tỉnh…

Theo quy định hiện hành, mức lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Tại mỗi…

Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và … từ 01/7/2023

Ngày 08/5/2023, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến ​​về Dự án Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng…

Tổng hợp 20 cách làm kem từ trái cây tươi ngon, mát lạnh giải nhiệt

1. Kem dừa Kem dừa với vị ngọt của nước cốt dừa hòa cùng vị béo của lòng đỏ trứng gà và kem tươi đã tạo nên…

Thủ tục tách thửa đất năm 2023

Tôi muốn tách thửa đất của mình thành nhiều thửa đất thì hồ sơ và thủ tục như thế nào? Thủ tục tách thửa đất năm 2023…

Lý do vì sao người Việt xưa đặt tên con trai thường có chữ đệm …

Từ xa xưa, người Việt thường đặt tên con có chữ giữa là Văn cho con trai và chữ Thị cho con gái. Đó là vì những…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *