Đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học từ năm học 2020-2021

Rate this post

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên học sinh lớp 1 được đào tạo theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Để thực hiện theo Chương trình DPT mới, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 27 về đánh giá. học sinh tiểu học với nhiều điểm mới dễ nhận thấy.

Đánh giá học sinh tiểu học theo tuyến

Từ năm học 2020-2021, các trường tiểu học chỉ sử dụng quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá học sinh tiểu học đào tạo theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn. Như sau:

– Học sinh lớp 1: Từ năm học 2020-2021;
– Học sinh cấp 2: Từ năm học 2021-2022;
– Học sinh khối 3: Từ năm học 2022 – 2023;
– Học sinh lớp 4: Từ năm học 2023 – 2024;
– Học sinh lớp 5: Từ năm học 2024-2025.

Quy chế xếp loại học sinh tiểu học công bố kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT được áp dụng cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5 đến hết năm học. cho năm học 2023-2024.

Mục đích của đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định kết quả học tập, năng lực theo mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tiểu học và sự tiến bộ của học sinh. hướng dẫn học sinh hoạt động học tập, điều chỉnh hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt:

Giúp giáo viên thích ứng, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy học và giáo dục; phát hiện ngay những cố gắng, sự tiến bộ của học sinh để động viên, khuyến khích, phát hiện những khó khăn mà bản thân không thể vượt qua để hướng dẫn, giúp đỡ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

Tham Khảo Thêm:  Bắt pikachu trong pokémon go : đơn giản như đang giỡn

Học sinh có khả năng tự đánh giá và tham gia phản hồi; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp và hợp tác; Ham học hỏi và rèn luyện để tiến bộ.

Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển các phẩm chất, kỹ năng của học sinh; phối hợp tích cực với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.

Cán bộ quản lý giáo dục các cấp chỉ đạo ngay các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá để đạt hiệu quả giáo dục. Các tổ chức xã hội thông tin chính xác, khách quan, phát huy các nguồn lực xã hội và tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Yêu cầu đánh giá

Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ thực hiện các yêu cầu cần đạt và những biểu hiện cụ thể của các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và sự thực hiện các phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục tiểu học .
Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm kết hợp nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh và phụ huynh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

Đánh giá sự tiến bộ và sự tiến bộ của học sinh; coi trọng động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện; giúp học sinh phát huy tối đa kỹ năng, năng lực; đảm bảo tính kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Giáo viên được linh hoạt trong đánh giá thường xuyên

Đối với đánh giá thường xuyên nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục, giáo viên sử dụng các phương pháp đánh giá linh hoạt, phù hợp nhưng chủ yếu bằng lời để chỉ cho học sinh chỗ đúng, chỗ chưa đúng và cách sửa; ghi nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có hành động cụ thể giúp đỡ ngay (trước đây giáo viên dùng lời nói để học sinh biết đúng sai và sửa sai như thế nào). điều chỉnh; ghi nhận xét vào vở học sinh hoặc sản phẩm học tập khi cần thiết, có biện pháp giúp đỡ cụ thể đúng lúc).

Tham Khảo Thêm:  Rất hay cách thêm trường đang học trên facebook cực kỳ nhanh

Để đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu và năng lực cơ bản theo chương trình giáo dục phổ thông bậc tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời (trước đây giáo viên căn cứ vào nhận thức, kĩ năng, thái độ của học sinh ở từng năng lực). và chất lượng để góp ý và nhận được sự trợ giúp kịp thời).

Đánh giá định kỳ nội dung dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy bộ môn dựa trên quy trình đánh giá thường xuyên và những yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể. của các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức độ: Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa xong.

Cuối học kỳ I và cuối năm học, các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ tiến hành kiểm tra định kỳ. Đối với lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt và Toán giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.

Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu hiện cụ thể của các thành phần năng lực của môn học, bao gồm các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo các mức độ sau:

Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề học tập quen thuộc;

Mức 2: Liên hệ, điều chỉnh một số nội dung đã học để giải các bài toán có nội dung tương tự;

Mức 3: Vận dụng nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.
Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, chấm 10 điểm, không chấm điểm thập phân và trả lại cho học sinh. Điểm kiểm tra định kỳ không nhằm mục đích so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học có bất thường so với đánh giá định kỳ, giáo viên đề xuất với nhà trường cho học sinh làm một bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Bắt mạch, tự chẩn bệnh

Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

Giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên cùng lớp, thông qua nhận xét, biểu hiện trong quy trình đánh giá thường xuyên. về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu và năng lực cơ bản của mỗi học sinh, đánh giá theo các mức: Tốt (Thực hiện tốt yêu cầu giáo dục, thể hiện rõ ràng, thường xuyên); Hài lòng (Đáp ứng yêu cầu giáo dục, được hiển thị nhưng không thường xuyên); Cần chứng minh (Còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giáo dục, diễn đạt mơ hồ).

Học sinh đạt danh hiệu xuất sắc/xuất sắc hoặc giấy khen

Trước đây, học sinh chỉ được khen thưởng Học sinh Giỏi hoặc Học sinh Xuất sắc… thì nay học sinh tiểu học được tặng danh hiệu Học sinh Giỏi hoặc Học sinh Xuất sắc.

Danh hiệu Học sinh Giỏi được trao cho những học sinh có kết quả học tập được đánh giá là xuất sắc.

Danh hiệu học sinh giỏi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện được xét tặng cho những học sinh có kết quả học tập được đánh giá ở mức hoàn thành tốt và có thành tích xuất sắc ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ trong học tập. ít nhất một phẩm chất hoặc năng lực; được cả lớp công nhận.

Đặc biệt, từ năm nay giáo viên có thể gửi thư khen những học sinh đạt thành tích, nỗ lực hết mình trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất, kỹ năng hoặc có việc làm tốt.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học từ năm học 2020-2021 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hai bộ đã thống nhất đề xuất tăng phụ cấp ưu…

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa cho biết, Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ đã thống nhất và trình Chính phủ về việc tăng phụ cấp…

Định mức giờ chuẩn giảng dạy với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng…

Thông tư 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thời giờ làm việc, định mức giờ dạy và định mức giờ giảng đối với giảng viên trong…

Vô Vàng hay Vô Vàn mới chính xác? 

Có rất nhiều từ và cụm từ mà nhiều người thắc mắc, tìm kiếm câu trả lời trên Internet hoặc tra từ điển để xem từ nào…

Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh là Di tích Quốc gia

“Điểm tập kết quân ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh” – nơi đưa đón hàng vạn bộ đội, cán bộ, học sinh, sinh viên tình nguyện……

Quy định mới về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo …

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT công bố quy chế…

Buổi họp phụ huynh … và những giọt nước mắt ‘không tính trước’

Buổi họp phụ huynh cuối năm của lớp 7D đã trôi qua được gần 1 tuần nhưng đối với cô chủ nhiệm Đoàn Thị Trang, cảm giác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *