Giáo viên vi phạm trong lĩnh vực giáo dục có thể bị phạt hành …

Rate this post

Mục lục ẩn

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, hoàn thiện Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Xin cung cấp đến quý thầy cô giáo cả nước quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 04/2021/NĐ-CP và Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 04/2021/NĐ-KP của Chính phủ.

Dưới đây là một số quy định mà giáo viên mầm non và phổ thông nên biết để tránh bị phạt khi làm việc.

Đầu tiênmức phạt tối đa 150 triệu USD

Vì vậy, tại điểm a khoản 1 điều 1 nghị định 127/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng.

Quy định này đã tăng đáng kể so với trước đây, cụ thể tại Nghị định 04/2021/NĐCP xác định mức phạt tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000 đồng. 000 đồng.

Thứ haiPhạt đến 15 triệu đồng đối với hành vi đánh giá kết quả học sinh sai quy định

Điều 15 quy định về mức phạt đối với hành vi vi phạm quy chế tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh không đúng quy định hiện hành.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của học sinh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm 1 điều này.”

Tham Khảo Thêm:  2023 Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Thứ babị phạt tới 10 triệu đồng vì vi phạm quy định sử dụng giáo viên

Điều 24 quy định về mức phạt vi phạm quy chế sử dụng nhà giáo

“1. Xử phạt hành vi sử dụng nhà giáo không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;…”

Thứ Tưvi phạm chính sách nhà giáo sẽ bị phạt tới 15 triệu đồng

Điều 26 quy định về phạt tiền đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục; Vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo

“Thứ nhất. Phạt tiền từ 5 000 000 đồng đến 10 000 000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; hành vi bạo lực thể chất đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Vi phạm chế độ chính sách đối với nhà giáo bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp danh dự, nhân phẩm của người đó bị xâm phạm; lạm dụng thể chất không cần phải xin lỗi công khai.

Thứ nămgiữ giấy tờ của học sinh trái quy định sẽ bị phạt tới 15 triệu đồng

Điều 27 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý dữ liệu sinh viên như sau:

“thứ nhất. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đối với việc chỉnh sửa số liệu, tài liệu liên quan đến đánh giá kết quả học tập của học sinh;

b) Lập hồ sơ quản lý sinh viên trái quy định hiện hành;

c) Vi phạm quy định về lưu trữ, lưu trữ dữ liệu học sinh.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thu, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của học sinh trái quy định hiện hành.

3. Biện pháp khắc phục:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại hồ sơ, đơn thư của học sinh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm 2 điều này.”

Thứ sáuxúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh bị phạt đến 10 triệu đồng

Điều 28 quy định mức xử phạt đối với trường hợp vi phạm các quy định về kỷ luật học sinh; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh; Vi phạm quy chế chính sách sinh viên:

“thứ nhất. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Tham Khảo Thêm:  Cách sửa lỗi điện thoại không kết nối được wifi cực đơn giản

a) Xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên thực hiện không đúng các quy định của pháp luật hiện hành;

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm chính sách đối với học sinh, sinh viên.

3. Biện pháp khắc phục:

a) Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của sinh viên đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Nghĩa vụ công khai xin lỗi người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ trường hợp danh dự, nhân phẩm của con người bị xâm phạm; lạm dụng thể chất hoặc đại diện hợp pháp của học sinh vị thành niên đã yêu cầu không xin lỗi công khai.”

Thứ bảycản trở học sinh bị phạt đến 3 triệu đồng

Điều 29 quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phổ cập giáo dục

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi xúi giục học sinh không đến trường hoặc thôi học đối với học sinh các cấp học phổ thông.

2. Cản trở việc đi học của học sinh các cấp học, bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Thứ támkhông bảo đảm cơ sở vật chất sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Điều 33 quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm chất lượng, điều kiện an toàn của cơ sở vật chất trường, lớp học.

“Thứ nhất. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm an toàn cơ sở vật chất của trường, lớp học theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường học.”

2. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm tỷ lệ học sinh trên giáo viên, tỷ lệ diện tích mặt bằng đối với học sinh theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục có tỷ lệ học sinh/giáo viên vượt quá 50% đến 100% so với định mức quy định hoặc tỷ lệ diện tích sàn xây dựng đối với số học sinh. chỉ đạt từ 50% đến 90% so với mục tiêu đề ra;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục có tỷ lệ học sinh/giáo viên vượt quá 100% định mức quy định trở lên hoặc tỷ lệ diện tích sàn dành cho học sinh của cơ sở chỉ đạt dưới 50% quy định. giới hạn xác định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền đăng ký từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đảm bảo các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự trong môi trường trường, lớp một cách thô bạo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.”

Tham Khảo Thêm:  Tâm thư tháng Tư của Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi cán bộ, công chức,...

thứ chínkiểm định không đúng sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng

Điều 34 xác định mức xử phạt vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục

“1. Phạt tiền cơ sở giáo dục vi phạm quy định về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục theo các mức phạt tiền sau đây:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Phạt tiền từ 15 000 000 đồng đến 20 000 000 đồng đối với hành vi báo cáo kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục không đúng sự thật.

2. Phạt tiền tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục vi phạm quy định theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác nội dung trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thành lập đoàn kiểm toán độc lập không đúng quy định hiện hành;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục:

a) Buộc công khai thông tin theo quy định hoặc buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ kết quả kiểm định hoặc kiểm định chất lượng giáo dục đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 Điều này;

c) Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức việc trả lại đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 Điều này.

Trên đây là một số thông tin về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà các cơ sở giáo dục và giáo viên nên biết.

Văn phong và nội dung bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của tác giả.

Theo TIN TỨC

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giáo viên vi phạm trong lĩnh vực giáo dục có thể bị phạt hành … . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hai bộ đã thống nhất đề xuất tăng phụ cấp ưu…

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa cho biết, Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ đã thống nhất và trình Chính phủ về việc tăng phụ cấp…

Định mức giờ chuẩn giảng dạy với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng…

Thông tư 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thời giờ làm việc, định mức giờ dạy và định mức giờ giảng đối với giảng viên trong…

Vô Vàng hay Vô Vàn mới chính xác? 

Có rất nhiều từ và cụm từ mà nhiều người thắc mắc, tìm kiếm câu trả lời trên Internet hoặc tra từ điển để xem từ nào…

Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh là Di tích Quốc gia

“Điểm tập kết quân ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh” – nơi đưa đón hàng vạn bộ đội, cán bộ, học sinh, sinh viên tình nguyện……

Quy định mới về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo …

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT công bố quy chế…

Buổi họp phụ huynh … và những giọt nước mắt ‘không tính trước’

Buổi họp phụ huynh cuối năm của lớp 7D đã trôi qua được gần 1 tuần nhưng đối với cô chủ nhiệm Đoàn Thị Trang, cảm giác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *