MỘT SỐ LỖI SAI CẦN LƯU Ý KHI VIẾT VĂN BẢN

Rate this post

Hiện nay, việc viết hoa chữ cái, ngày, tháng, năm viết được thực hiện theo quy định của pháp luật. Những trường hợp không được viết tắt thì đã có văn bản hướng dẫn rõ ràng. Nhưng khi viết chúng ta thường mắc phải những lỗi cơ bản này.

KỸ NĂNG PHẢI BIẾT Tôi mời mọi người xem lại để tài liệu của chúng ta được sắp xếp theo thứ tự và phù hợp với các tiêu chuẩn đã thiết lập.

1. Danh sách các từ thường viết sai chính tả

Hiện nay, việc viết HOA trong văn bản hành chính được thực hiện theo Phụ lục II Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư.

Về nguyên tắc, khi nó xuất hiện ở đầu câu thì mặc định viết hoa; và đối với trường hợp thông thường (ở giữa câu) nhiều người viết hoa sai. Như sau:

SAI VIẾT ĐÚNG
Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
TP.Biên Hòa TP.Biên Hòa
thủ đô hà nội thủ đô hà nội
Phường Võ Thị Sáu Phường Võ Thị Sáu
vòng tròn 1 vòng tròn 1
bác Hồ bác Hồ
Vua treo cổ Vua treo cổ
Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi
Xã Tân Xuân Xã Tân Xuân
Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi

2. Cách viết ngày, tháng, năm đúng

Căn cứ điểm b khoản 4 mục II phần I phụ lục I nghị định 30/2020/NĐ-CP thì đối với các số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, tháng 2 phải thêm số 0 vào phía trước.

Tham Khảo Thêm:  Lộ trình học toeic cho người mới bắt đầu
CÁCH VIẾT NGÀY, THÁNG, NĂM VÍ DỤ
Đối với các ngày nhỏ hơn 10, nhập số 0 trước ngày (ngày 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09). Ngày 8 tháng 3 năm 2023
Ngày 1 tháng 6 năm 2023
Ngày 7 tháng 5 năm 2023
Ngày 2 tháng 9 năm 2023
Đối với các tháng nhỏ hơn 3, hãy nhập 0 trước tháng (tháng 1, tháng 2). ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày 15 tháng 2 năm 2023
Ngày 14 tháng 2 năm 2023
Ngày 5 tháng 2 năm 2023

3. Cách viết hoa tháng và chữ hoa theo quy định của pháp luật

VIỆT NAM SAI VIẾT ĐÚNG
Thứ hai Thứ hai
Thứ ba Thứ ba
Thứ Tư Thứ Tư
Thứ năm Thứ năm
Thứ sáu Thứ sáu
Thứ bảy Thứ bảy
Chủ nhật Chủ nhật
Tháng Một Tháng Một
Tháng hai Tháng hai
bước đều bước đều
THÁNG TƯ THÁNG TƯ
Có thể Có thể
THÁNG SÁU THÁNG SÁU
Tháng bảy Tháng bảy
Tháng tám Tháng tám
Tháng 9 Tháng 9
Tháng Mười Tháng Mười
Tháng mười một Tháng mười một
Tháng 12 Tháng 12

4. Những trường hợp nào không được viết tắt?

Về nguyên tắc, nếu viết tắt dễ gây nhầm lẫn, hiểu nhiều nghĩa, dễ gây tranh chấp và các trường hợp khác do pháp luật quy định thì không được rút gọn. Các trường hợp sau đây không được viết tắt.

4.1. Các trường hợp không được rút gọn trong lĩnh vực kế toán

Căn cứ Điều 18 Luật Kế toán 2015 thì nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được rút gọn.

Tham Khảo Thêm:  Rất hay cách thêm trường đang học trên facebook cực kỳ nhanh

Căn cứ vào điểm 6 điều 5 thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán tài chính ngân sách cấp thành phố thì không được ghi sổ kế toán.

Căn cứ vào điểm 6 điều 5 thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thì việc đăng ký sổ kế toán không được viết tắt.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 99/2021/TT-BTC quy định chế độ kế toán các khoản vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi công nợ trong cho vay và bảo lãnh chính phủ, trong việc lập chứng từ kế toán không nên rút gọn.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 22 Thông tư 77/2017/TT-BTC quy định chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước thì không được viết tắt khi lập phiếu kế toán.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu nhập khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 112/2018/TT-BTC), ghi trong chứng từ kế toán không được viết tắt.

Căn cứ vào điểm 3 điều 85 thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt.

Căn cứ Điểm 3 Điều 17 và Điểm 6 Mục I Điều 18 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với đơn vị có chủ đầu tư; không được viết tắt trên chứng từ kế toán, không được viết tắt trên sổ kế toán.

Căn cứ điểm 1 điều 118 thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp không viết tắt chứng từ kế toán.

Phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho quỹ mở công bố kèm theo Thông tư 198/2012/TT-BTC, không viết tắt chứng từ kế toán.

Tham Khảo Thêm:  2023 Mẫu báo cáo kiểm điểm cá nhân mới nhất theo luật [Mới 2022]

Căn cứ điểm 1 Điều 5 Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán không viết tắt chứng từ kế toán.

Căn cứ khoản 3 Điều 12 Thông tư 109/2018/TT-BTC quy định chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ tích lũy trả nợ thì không được viết tắt trên chứng từ kế toán.

4.2. Những vấn đề không được rút gọn trong lĩnh vực dân sự

Theo quy định tại điểm 3 Điều 631 BLDS 2015 thì di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và được người lập di chúc ký tên hoặc điểm chỉ.

4.3. Các trường hợp không được rút gọn trong lĩnh vực công chứng

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Công chứng 2014 thì chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt, viết ký hiệu, không được viết xen, viết đè, không xóa, không bỏ trống, trừ trường hợp nếu không thì. quy định của pháp luật.

4.4. Các trường hợp không được rút gọn trong lĩnh vực nhãn hiệu

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 và Điều 15 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn sản phẩm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP); không được viết tắt tên riêng của tổ chức, cá nhân, tên nước ghi trên nhãn hàng hóa; Không thể viết tắt tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được sản xuất hoặc nơi thực hiện công việc hoàn thiện cuối cùng.

5. Danh mục viết tắt tên văn bản hành chính 2023

– NQ (cá nhân), viết tắt: NQ

– Quyết định (cá nhân), viết tắt là: Quyết định

Chỉ thị, viết tắt là: CT

Quy định, viết tắt là: QC

Quy định, viết tắt là: QyD

– Thông báo, viết tắt là: TC

– Thông báo, viết tắt là: TB

– Hướng dẫn, viết tắt: HD

– Program, viết tắt là: CTr

– Kế hoạch, viết tắt là: KỶ LUẬT

– Phương án, viết tắt là: PA

– Đề án, viết tắt là: ĐA

– Dự án, viết tắt là: DA

– Báo cáo, viết tắt là: BC

– Biên bản, viết tắt là: BB

– Báo cáo, viết tắt là: TTR

– Hợp đồng, viết tắt là: Hợp đồng

– Công điện viết tắt: CĐ

– Bản ghi nhớ, viết tắt: BGN

– Hiệp định, viết tắt là: BTT

Giấy ủy quyền, viết tắt là: GUQ

– Thư mời viết tắt là: GM

– Giấy giới thiệu viết tắt là: GGT

– Nghỉ phép viết tắt là: GNP

– Thư chuyển phát, viết tắt là: PG

– Ghi chú chuyển khoản, viết tắt là: PC

– Tờ rơi báo viết tắt: PB

Sao chép văn bản Viết tắt 2023

– Bản sao, viết tắt: SY

– Sao chép đoạn, viết tắt là: TrS

– Bản copy, viết tắt là: SL

Ngọc Sơn (tổng hợp)Cảm ơn bạn đã đọc bài viết MỘT SỐ LỖI SAI CẦN LƯU Ý KHI VIẾT VĂN BẢN . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *