Nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi từ ngày 12/12/2021

Rate this post

Ngày 20/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi.

Do đó, hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi như sau:

Số tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tối đa đối với tiền gửi được bảo hiểm của người trong tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng.

Như vậy, hạn mức trả tiền bảo hiểm này đã tăng so với hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định hiện hành tại Điều 3 quyết định 21/2017/QĐ-TTg là 75.000.000 đồng.

Lưu ý: Đối với các khoản tiền gửi đã có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được trả tiền theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày 12 tháng 12 năm 2021 thì:

Hạn mức trả tiền bảo hiểm phải phù hợp với quy định tại quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH 32

thủ tướng
—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 32/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

PHÁN QUYẾT

Tham Khảo Thêm:  2023 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua Vật Lý 9

GIỚI THIỆU GIỚI HẠN TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thủ tướng công bố quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Điều 1. Phạm vi

Quyết định này xác định hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tiền gửi đảm bảo.

2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Điều 3. Hạn mức trả tiền bảo hiểm

Số tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tối đa cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả gốc và lãi) của người trong tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Tham Khảo Thêm:  Kỹ thuật dạy ngữ âm tiếng Việt cho người nước ngoài

Điều 4. Điều kiện chuyển tiếp

Đối với các khoản tiền gửi đã có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi . Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Điều 5: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

KT. thủ tướng
Người nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo; Lê Minh Khai
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2).M. Cường

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/12/2021 và thay thế Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp 20 cách làm kem từ trái cây tươi ngon, mát lạnh giải nhiệt

Theo Thư Viện Pháp LuậtCảm ơn bạn đã đọc bài viết Nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi từ ngày 12/12/2021 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *