Thay đổi chuyển hạng, xếp lương của chùm Thông tư 01-04 ….

Rate this post

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn: giaoduc.net.vn

Bài viết phân tích 6 quy định mới của Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi chùm Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT về việc chuyển hạng xếp lương giáo viên các cấp.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT (sau đây gọi là Thông tư 08) sửa đổi chùm 04 Thông tư: Thông tư số 01/2021 về giáo viên mầm non, Thông tư số 02/2021 về giáo viên tiểu học, Thông tư số 03/2021 về giáo viên trung học cơ sở và Thông tư 04/2021 về giáo viên trung học phổ thông (sau đây gọi là Thông tư 01-04).

Mục lục ẩn

Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên các cấp

Đây là nội dung đáng chú ý nhất – điểm mới Thông tư 08 về giáo viên các cấp. Theo đó, so với quy định cũ tại chùm 04 Thông tư về bổ nhiệm, xếp lương các bậc học của Bộ Giáo dục năm 2021, Thông tư 08 đã quy định bỏ chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo hạng.

Theo đó, quy định mới đã ấn định một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng loại giáo viên (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) thay vì theo các hạng (hạng 1, hạng 2, hạng 3 hoặc hạng 4).

Tham Khảo Thêm:  Bộ GD đề xuất dạy thêm là ngành kinh doanh có điều kiện, ....

– Giáo viên mầm non các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 1 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên tiểu học các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học (khoản 2 Điều 2 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên trung học cơ sở các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên trung học cơ sở (khoản 2 Điều 3 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên trung học phổ thông các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên trung học phổ thông (khoản 2 Điều 4 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT).

Đặc biệt, khoản 3 Điều 5 Thông tư 08 khẳng định: Nếu giáo viên các cấp đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022 thì được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Đồng nghĩa, trong cuộc thi hoặc xét thăng hạng, giáo viên đó có thể sử dụng chứng chỉ này và không phải học chương trình bồi dưỡng tương ứng với từng cấp học.

Riêng giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ này trong thời gian tập sự. Sau khi được tuyển dụng mà chưa có thì phải bổ sung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

Nới yêu cầu bằng cấp của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở hạng 1

Ngoài việc bỏ yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên, điểm mới Thông tư 08 về giáo viên còn sửa đổi về trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng 1 và giáo viên tiểu học hạng 1.

Giáo viên Quy định cũ Quy định mới
Tiểu học hạng 1 – Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học; Hoặc:
– Bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy; Hoặc:
– Bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.
– Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học trở lên.
– Môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thì phải có:
+ Bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.
+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học.
Trung học cơ sở hạng 1 – Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên với giáo viên trung học cơ sở; Hoặc:
– Bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy; Hoặc:
– Bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.
Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên trung học cơ sở trở lên.
– Môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thì phải có:
+ Bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.
+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở.

Theo đó, giáo viên tiểu học hạng 1 và giáo viên trung học cơ sở hạng 1 sẽ không yêu cầu cần có bằng thạc sĩ trở lên mà chỉ cần bằng cử nhân. Đặc biệt, nếu môn học không có đủ giáo viên có bằng cử nhân thì có thể thay bằng bằng cử nhân chuyên ngành khác và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy, yêu cầu về bằng cấp của giáo viên tiểu học hạng 1 và giáo viên trung học cơ sở hạng 1 đã được nới lỏng hơn so với quy định cũ đang áp dụng.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn chi tiết cách băng cựa gà từ a đến z

Điều chỉnh thời gian giữ hạng khi xét thăng hạng của giáo viên mầm non

So với giáo viên bậc học khác, Thông tư 08 đã thay đổi thời gian giữ hạng thấp hơn khi xét/thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên mầm non.

Giáo viên mầm non Quy định mới Quy định cũ
Thăng lên hạng 2 Thời gian giữ hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng Thời gian giữ hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên tính đến hạn nộp hồ sơ thăng hạng
Thăng lên hạng 1 Thời gian giữ hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng Thời gian giữ hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng

Như vậy, với giáo viên mầm non, Thông tư 08 đã có sự chỉnh sửa về thời gian giữ hạng cũ khi muốn thăng lên hạng mới:

– Giáo viên mầm non thăng từ hạng 3 lên hạng 2: Giảm từ đủ 09 năm xuống còn từ đủ 03 năm.

– Giáo viên mầm non từ hạng 2 thăng lên hạng 1: Tăng từ đủ 06 năm lên từ đủ 09 năm.

Ngoài ra, mốc thời gian được dùng để tính giữ hạng là đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng thay cho việc chỉ tính đến hạn nộp hồ sơ thăng hạng (kéo dài thời gian để tính giữ hạng). Quy định này áp dụng cho hạng 1, 2 của tất cả các cấp học.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách bắt chạm đề chuẩn xác nhất

Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp

Cấp Quy định mới Quy định cũ
Mầm non – Bổ nhiệm giáo viên mầm non:
+ Hạng 4 cũ đạt chuẩn trình độ của hạng 3 mới thì được bổ nhiệm giáo viên hạng 3 mới.
+ Hạng 3 cũ được bổ nhiệm giáo viên mầm non hạng 3 mới.
+ Hạng 2 cũ được bổ nhiệm giáo viên mầm non hạng 2 mới.
+ Hạng 2 mới được bổ nhiệm vào hạng 1 mới khi trúng tuyển thi/xét thăng hạng từ hạng 2 lên hạng 1.
– Giáo viên mầm non chưa đáp ứng điều kiện thì giữ nguyên hạng cũ, mã số và hệ số lương đang hưởng. Khi đáp ứng được yêu cầu thì được bổ nhiệm theo quy định trên mà không phải thăng hạng.
– Chưa đáp ứng trình độ chuẩn trình độ nhưng không phải nâng chuẩn thì giữ hạng cũ, mã số, hệ số lương cũ cho đến khi nghỉ hưu.
– Giáo viên mầm non cũ nếu đạt chuẩn thì được bổ nhiệm giáo viên mới:
+ Giáo viên mầm non hạng 4 được bổ nhiệm vào giáo viên mầm non hạng 3 mới.
+ Giáo viên mầm non hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
+ Giáo viên mầm non hạng 2 cũ được bổ nhiệm vào hạng 2 mới.
– Giáo viên hạng 2 mới bổ nhiệm vào hạng 1 mới khi trúng tuyển thăng hạng chức danh.
– Giáo viên mầm non hạng 2 cũ chưa đạt chuẩn được bổ nhiệm vào hạng 3 mới. Sau khi đạt chuẩn hạng 2 mới thì bổ nhiệm vào hạng 2 mới mà không phải thăng hạng.
– Bổ nhiệm đúng hạng chức danh đã trúng tuyển khi hết thời gian tập sự nếu mới được tuyển dụng.
– Hạng 4 chưa đạt chuẩn trình độ thì giữ nguyên hạng 4, áp dụng lương của viên chức loại B cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng 3 mới hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu là đối tượng không phải nâng chuẩn trình độ.
Tiểu học – Giáo viên tiểu học hạng 4 đạt chuẩn trình độ của hạng 3 mới được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
– Giáo viên tiểu học hạng 3 cũ đạt chuẩn trình độ hạng 3 mới thì được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
– Giáo viên tiểu học hạng 2 cũ có tổng thời gian giữ hạng 3 và hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên được bổ nhiệm vào hạng 2 mới.
– Giáo viên tiểu học hạng 2 mới được bổ nhiệm vào hạng 1 mới nếu trúng tuyển thăng hạng chức danh từ hạng 2 lên hạng 1.
– Chưa đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm như trên thì giữ hạng, mã số và hệ số lương cũ. Khi đáp ứng thì bổ nhiệm theo quy định như trên mà không phải thăng hạng.
– Chưa đáp ứng trình độ chuẩn nhưng không phải nâng chuẩn thì giữ hạng cũ, mã số, hệ số lương đang hưởng cho đến khi nghỉ hưu.
– Giáo viên tiểu học cũ đạt chuẩn trình độ được bổ nhiệm như sau:
+ Hạng 4 được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
+ Hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
+ Hạng 2 cũ được bổ nhiệm vào hạng 2 mới.
– Hạng 2 mới bổ nhiệm vào hạng 1 mới khi trúng tuyển thăng hạng.
– Hạng 2 cũ chưa đạt chuẩn được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
– Bổ nhiệm đúng hạng chức danh đã trúng tuyển khi hết thời gian tập sự nếu mới được tuyển dụng.
– Hạng 4 chưa đáp ứng trình độ chuẩn thì giữ nguyên hạng 4 cũ và áp dụng lương viên chức loại B cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng 3 mới hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không phải đối tượng phải nâng chuẩn trình độ.
– Hạng 3 cũ chưa đạt chuẩn đào tạo thì giữ nguyên hạng 3 cũ, áp dụng lương của viên chức loại A0 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm hạng 3 mới hoặc đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng chuẩn.
– Hạng 2 cũ chưa đạt chuẩn hạng 2 mới nên bổ nhiệm vào hạng 3 mới thì sau khi đạt chuẩn hạng 2 mới thì bổ nhiệm vào hạng 2 mới mà không phải thăng hạng.
Trung học cơ sở – Hạng 3 cũ đạt chuẩn trình độ của hạng 3 mới thì bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
– Hạng 2 cũ có tổng thời gian giữ hạng 3 cũ và hạng 2 cũ hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên thì được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
– Hạng 1 cũ được bổ nhiệm vào hạng 1 mới.
– Chưa đáp ứng để bổ nhiệm như trên thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương đang hưởng. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới thì bổ nhiệm vào chức danh tương ứng mà không cần thăng hạng.
– Chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo nhưng không phải nâng chuẩn thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương hiện giữ cho đến khi nghỉ hưu.
Viên chức là giáo viên trung học cơ sở cũ đạt chuẩn của hạng mới thì được bổ nhiệm như sau:
+ Hạng 3 cũ được bổ nhiệm vào hạng 3 mới.
+ Hạng 2 cũ được bổ nhiệm vào hạng 2 mới.
+ Hạng 1 cũ được bổ nhiệm vào hạng 1 mới.
– Hạng 2 cũ chưa đạt chuẩn của hạng thì bổ nhiệm vào hạng 3 cũ; hạng 1 chưa đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng 2 mới.
– Bổ nhiệm đúng hạng chức danh đã trúng tuyển khi hết thời gian tập sự nếu mới được tuyển dụng.
– Hạng 3 cũ chưa đáp ứng chuẩn trình độ thì giữ nguyên hạng cũ và áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng 3 mới hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không phải đối tượng phải nâng chuẩn trình độ.
– Hạng 2 chưa đạt chuẩn hạng 2 mới nên bổ nhiệm vào hạng 3 mới thì sau khi đạt chuẩn hạng 2 mới sẽ được bổ nhiệm vào hạng 2 mới mà không cần thăng hạng.
– Hạng 1 cũ chưa đạt chuẩn hạng 1 mới nên bổ nhiệm vào hạng 2 mới thì sau khi đạt chuẩn của hạng 1 mới sẽ được bổ nhiệm vào hạng 1 mới mà không cần thăng hạng.

Có thể thấy, quy định mới tại Thông tư 08 đã bổ nhiệm các chức danh giáo viên các cấp một cách rõ ràng, cụ thể hơn so với quy định khá “rối rắm” trước đây.

Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Nội dung này được nêu cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08. Cụ thể: Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01-04.

Lý giải cho quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, nhiệm vụ của từng hạng giáo viên đã là các công việc sau khi giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm và trong suốt thời gian giữ hạng theo phân công của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

Do đó, đây được xem là các minh chứng được dùng để làm căn cứ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên đó đã đáp ứng. Bởi vậy, không cần phải đưa ra các minh chứng để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.

Quy định rõ “giữ chức danh tương đương” là như thế nào?

Đây là một trong những điểm mới Thông tư 08 về giáo viên. Bởi lẽ, cụm từ “tương đương” được sử dụng khá nhiều trong các văn bản liên quan đến giáo viên đặc biệt khi quy định về việc giữ hạng tương đương nhưng không có quy định giải thích thế nào là tương đương.

Thông tư 08 này đã quy định về việc “xác định là tương đương” khi sửa Điều khoản áp dụng tại chùm 04 Thông tư về giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hạng cũ Được xác định là tương đương
Mầm non Mầm non
Giáo viên mầm non hạng 2 cũ hoặc mầm non cao cấp (mã số 15a.205) Giáo viên mầm non hạng 2 mới
Giáo viên mầm non hạng 3 cũ hoặc mầm non chính (mã số 15a.206) Giáo viên mầm non hạng 3 mới
Giáo viên mầm non hạng 4 hoặc giáo viên mầm non (mã số 15.115) Giáo viên mầm non hạng 3 mới từ thời điểm giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo
Tiểu học Tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng 2 cũ hoặc giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a.203) Giáo viên tiểu học hạng 2 mới
Giáo viên tiểu học hạng 4 hoặc hạng 3 cũ hoặc giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) Giáo viên tiểu học hạng 3 mới từ thời điểm giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo
Trung học cơ sở Trung học cơ sở
Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 cũ hoặc ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 mới
Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 cũ hoặc ngạch giáo viên trung học cơ sở chính (mã số 15a.201) Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 mới
Giáo viên trung học cơ sở hạng 3 cũ hoặc ngạch giáo viên trung học cơ sở (mã số 15a.202) Giáo viên trung học cơ sở hạng 3 mới từ thời điểm giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo
Trung học phổ thông Trung học phổ thông
Giáo viên hạng 1, 2, 3 cũ Giáo viên trung học phổ thông hạng 1, 2, 3 mới
Giáo viên giữ ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) Giáo viên trung học phổ thông hạng 2 mới
Giáo viên giữ ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113) Giáo viên trung học phổ thông hạng 3 mới

Theo GIÁO DỤC VIỆT NAM

 • Đang nghỉ thai sản vẫn được hỗ trợ theo Nghị quyết 116

  Bộ LĐTB&XH vừa có Công văn 3535/LĐTBXH-VL về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP (được hướng dẫn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021).

 • Người dân cần làm gì khi phát hiện sai cấu trúc số định danh cá nhân?

  Nếu người dân phát hiện bị sai cấu trúc số định danh cá nhân hoặc được Công an cấp xã thông báo về việc sai cấu trúc số định danh cá nhân thì liên hệ ngay với Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú để lập hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số Định danh cá nhân.

 • Bảng lương cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn từ ngày 01/7/2023

  Từ ngày 01/7/2023, bảng lương của cán bộ, công chức làm việc ở xã, phường, thị trấn có gì khác so với hiện nay hay không? – Thu Hồng (Bình Dương).

 • Thay đổi chuyển hạng, xếp lương của chùm Thông tư 01-04 trước và sau sửa đổi

  Bài viết phân tích 6 quy định mới của Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi chùm Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT về việc chuyển hạng xếp lương giáo viên các cấp.

 • Học trò ngu xuẩn

  Một học sinh trong lúc đùa giỡn đã dán tờ giấy có viết mấy chữ: “Tôi ngu xuẩn” lên lưng bạn học ngồi phía trước, rồi nói với những bạn khác đừng cho nó biết. Và vì vậy bạn bè bắt đầu cười cợt.

 • TĂNG NHIỀU KHOẢN PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 1–7–2023

  Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11-11-2022 của Quốc hội, từ ngày 1-7-2023 tiền lương cơ sở tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng (hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng). Theo đó, từ ngày 1-7-2023, các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng thêm 20,8% cho phù hợp với mức lương cơ sở mới.

 • 05 điểm mới Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên

  Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên có 05 điểm mới nổi bật sau:

 • 12 khoản tiền tăng lên khi tăng lương cơ sở, người lao động cần biết

  Người lao động cần biết 12 khoản tiền tăng lên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023, để bảo đảm quyền lợi của mình.

 • Phụ nữ khôn ngoan luôn giấu rất kỹ 5 điều này

  Có những điều phụ nữ khôn ngoan luôn che giấu rất kỹ, dù là người thân cũng không thể biết. Đó là cách họ bảo vệ bản thân cũng như những gì mình yêu quý.

 • Bộ GD-ĐT ra quy định mới về xếp lương giáo viên

  Giáo viên sẽ được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) được bổ nhiệm là quy định mới do Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

 • Báo nước ngoài nêu 10 điểm du lịch ‘không thể bỏ qua’ ở Việt Nam

  Theo trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada, Việt Nam là một quốc gia có nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và du khách không nên bỏ qua những điểm đến ấn tượng của đất nước này.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thay đổi chuyển hạng, xếp lương của chùm Thông tư 01-04 …. . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *