Toàn bộ điểm mới của Thông tư 22 về đánh giá học sinh THCS, THPT

Rate this post

Dưới đây là một số điểm mới trong đánh giá học sinh THCS và THPT theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trừ điểm trung bình các môn để xếp loại học lực

Trước đó, theo Điều 13 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, học sinh sẽ được đánh giá học lực học kỳ và cả năm dựa trên điểm trung bình các môn học. Cụ thể, Điều 11 của thông tư này định nghĩa:

1. Điểm trung bình chung học kỳ (ĐTTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình chung học kỳ của các môn học được đánh giá theo điểm.

2. Điểm trung bình chung các môn học cả năm học (ĐTB) là trung bình cộng của các điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá theo thang điểm.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 22 năm 2021, sẽ không tính điểm trung bình các môn để cho điểm Như trước đây, với sự điều chỉnh.

Đồng thời, tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và cả năm đã thay đổi hoàn toàn, không còn lấy điểm trung bình các môn học làm căn cứ đánh giá.

Thay đổi tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và cả năm

Những năm học trước, áp dụng quy định tại Điều 5 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, học sinh THCS và THPT được đánh giá cuối học kỳ và cả năm theo 5 loại: giỏi, khá, trung bình và yếu đuối. , nghèo.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 22 mới công bố, kết quả học tập của học sinh từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo một trong 4 mức: Giỏi, Khá, Đạt, Không đạt. Đặc biệt:

Tiêu chí tốt:

– Sinh viên được xếp loại tất cả các môn học với nhận xét Đạt.

– Tất cả các môn học đều được đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá dựa trên điểm với điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình cả năm đạt từ 6,5 điểm trở lên;

Tham Khảo Thêm:  THẾ NÀO LÀ "NGƯỜI GIÀU CÓ"?

– Có ít nhất 06 môn học có điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình cả năm từ 8,0 trở lên.

Tiêu chí tốt:

– Học sinh có bài đánh giá tất cả các môn học đều được xếp loại đạt.

– Tất cả các môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá xếp loại đều đạt điểm trung bình chung học kỳ và cả năm từ 5,0 điểm trở lên;

– Có ít nhất 06 môn học có điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung cả năm từ 6,5 điểm trở lên.

Tiêu chí vượt qua:

– Sinh viên có nhiều nhất 01 môn đánh giá bằng nhận xét bị đánh giá không đạt.

– Có ít nhất 06 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp xếp loại với điểm trung bình chung học kỳ, trung bình cả năm học đạt từ 5,0 điểm trở lên;

– Không có môn học nào có điểm trung bình học kỳ và cả năm dưới 3,5 điểm.

Mức không đạt: Các trường hợp khác. Ghi chú:

– Hình thức đánh giá có nhận xét sẽ được áp dụng cho các môn học: Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp, có nhận xét kết hợp với điểm áp dụng cho các môn học còn lại.

Không còn phân biệt đối xử lớn, nhỏ

Tại Điều 9 Thông tư 22, học sinh được đánh giá kết quả học tập ở mức Khá nếu tất cả các môn học được đánh giá, nhận xét đều ở mức đạt; tất cả các môn học có điểm trung bình chung môn học từ 6,5 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn học có điểm trung bình môn học từ 8,0 trở lên.

Khác với quy định trước đây, để được xếp loại học lực giỏi, học sinh phải đạt tổng điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình chung của một trong 3 môn toán, văn, ngoại ngữ phải từ 8,0 trở lên trở lên (theo điểm a khoản 1 điều 13 thông tư 58 được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 26/2020/TT-BGDĐT).

Như vậy, theo quy định mới tại thông tư 22, tất cả các môn học sẽ được đánh giá như nhau, không phân biệt môn chính, môn phụ.

Loại bỏ đánh giá hành vi và thay thế bằng kết quả đào tạo

Theo quy định cũ tại Thông tư 58, học sinh THCS và THPT được đánh giá, đánh giá hạnh kiểm dựa trên thái độ, hành vi đạo đức, quan hệ với mọi người, kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể… ở bốn loại: Tốt, Khá. Trung bình và yếu.

Tham Khảo Thêm:  HẠNH PHÚC LÀ GÌ ? NHỮNG Ý NGHĨ VỀ HẠNH PHÚC THẬT...

Tuy nhiên, trong Thông tư mới, việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm được thay thế bằng đánh giá kết quả rèn luyện. Theo đó, giáo viên sẽ đánh giá kết quả rèn luyện dựa trên phẩm chất, năng lực tổng thể, sự tiến bộ, ưu điểm và hạn chế trong quá trình rèn luyện và học tập bộ môn của học sinh. bốn cấp độ. : Giỏi, Giỏi, Đạt và Không đạt.

Loại bỏ học sinh tiên tiến, chỉ khen thưởng học sinh giỏi

Theo điểm 1 điều 15 thông tư 22 năm 2021 thì cuối năm học hiệu trưởng chỉ tặng giấy khen cho học sinh giỏi, xuất sắc. Không còn danh hiệu học sinh tiên tiến (theo điều 18 thông tư 58 được sửa đổi bởi điểm 8 điều 1 thông tư 26) như những năm học trước. Ngoài ra, theo Điều 15, nhà trường cũng có thể khen thưởng cho học sinh. có thành tích đột xuất trong rèn luyện, học tập trong năm học, xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng những học sinh có thành tích đặc biệt của nhà trường.

Có 6 môn không chấm điểm

Trước đó, tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT chỉ có các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục mới đánh giá có nhận xét.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại điểm a, điểm 3, điều 5 của thông tư 22, học sinh sẽ có 06 môn học được đánh giá có nhận xét: Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. .

Có môn chưa bị xếp loại vẫn tiếp tục lên lớp.

Về việc lên lớp, phúc khảo trong kỳ nghỉ hè, không lên lớp, Điều 12 Thông tư 22 quy định như sau:

1. Học sinh có đủ các điều kiện sau đây được lên lớp hoặc công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông: a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm cả kết quả đánh giá). được đánh giá lại sau thời gian đào tạo trong thời gian nghỉ hè quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá từ mức Nghỉ phép trở lên.

b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm cả kết quả đánh giá lại các môn học quy định tại Điều 14 của Thông tư này) được đánh giá từ đạt trở lên.

c) Nghỉ học không quá 45 ngày trong một năm học (theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, kể cả nghỉ có lý do và không có lý do, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

Trước đây, để được lên lớp, học sinh phải có học lực, hạnh kiểm từ trung bình trở lên và nghỉ học không quá 45 giờ trong một năm học (theo điểm 1, điều 15, thông tư 58).

Căn cứ vào điểm 3 điều 13 thông tư 58, để được xếp loại trung bình các năm học trước, học sinh phải đáp ứng các điều kiện: Có điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên; Điểm trung bình chung của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đạt từ 5,0 trở lên; Không môn nào có điểm trung bình dưới 3,5; Các môn chấm điểm có nhận xét đều được xếp loại đạt.

Trong khi đó, Thông tư mới quy định học sinh được lên lớp khi kết quả rèn luyện cả năm học đạt từ loại khá trở lên. Cụ thể, tiêu chí để xếp loại chuyển sang đánh giá hàng năm theo điểm 2 Điều 9 Thông tư 22 là:

Tham Khảo Thêm:  Bước dán lông mi giả nhanh chuẩn đẹp

– Có tối đa 01 (một) môn học được đánh giá có nhận xét đánh giá là Không đạt.

– Có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm đạt điểm trung bình từ 5,0 trở lên; Không có môn học nào đạt kết quả trung bình, kết quả trung bình dưới 3,5 điểm.

Như vậy, từ năm học tới, trong trường hợp thực hiện quy chế xếp loại học sinh THCS và THPT theo Thông tư 22, học sinh có môn học bị đánh giá nhận xét ở mức chưa đạt có thể được tiên tiến. Điểm mới trong đánh giá học sinh THCS và THPT theo Thông tư 22. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và hướng dẫn:

– Từ năm học 2021-2022 đối với học sinh lớp 6.

– Từ năm học 2022 – 2023 đối với học sinh lớp 7 và lớp 10.

– Từ năm học 2023 – 2024 đối với học sinh lớp 8 và lớp 11.

– Từ năm học 2024 – 2025 đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

Đinh Phương – KỸ NĂNG PHẢI BIẾT (Biên tập viên)Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Toàn bộ điểm mới của Thông tư 22 về đánh giá học sinh THCS, THPT . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mức lương tối thiểu vùng từ 01 tháng 7 năm 2023 của 63 tỉnh…

Theo quy định hiện hành, mức lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Tại mỗi…

Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và … từ 01/7/2023

Ngày 08/5/2023, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến ​​về Dự án Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng…

Tổng hợp 20 cách làm kem từ trái cây tươi ngon, mát lạnh giải nhiệt

1. Kem dừa Kem dừa với vị ngọt của nước cốt dừa hòa cùng vị béo của lòng đỏ trứng gà và kem tươi đã tạo nên…

Thủ tục tách thửa đất năm 2023

Tôi muốn tách thửa đất của mình thành nhiều thửa đất thì hồ sơ và thủ tục như thế nào? Thủ tục tách thửa đất năm 2023…

Lý do vì sao người Việt xưa đặt tên con trai thường có chữ đệm …

Từ xa xưa, người Việt thường đặt tên con có chữ giữa là Văn cho con trai và chữ Thị cho con gái. Đó là vì những…

Hai bộ đã thống nhất đề xuất tăng phụ cấp ưu…

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa cho biết, Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ đã thống nhất và trình Chính phủ về việc tăng phụ cấp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *