Từ 01/7/2023, giáo viên được thực nhận lương, phụ cấp như …

Rate this post

Giáo viên đang công tác hưởng lương theo Thông tư 20-23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (từ hạng I-IV cũ) và Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT (hạng I-III mới).

Nhiều giáo viên ở đơn vị sự nghiệp công lập thắc mắc về chế độ lương, phụ cấp được hưởng như thế nào.

Trong bài viết hôm nay, tôi muốn nói về các khoản thanh toán cụ thể mà giáo viên nhận được khi làm việc.

Mục lục ẩn

Quy định hiện hành về tiền lương và phụ cấp của giáo viên

Hiện giáo viên đang công tác hưởng lương theo bộ Thông tư 20-23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (từ hạng I-IV cũ) và bộ Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT (hạng I- BGDĐT) trẻ III).

Dù ở ngạch nào thì tiền lương cũng được tính theo công thức: Hệ số lương hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở (hiện mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, từ 1/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng).

Tham Khảo Thêm:  Mức Hưởng BHYT Khi Đi Bệnh Viện Đúng Tuyến, Trái Tuyến

Dưới đây là những khoản phụ cấp mà giáo viên có thể nhận được trong quá trình công tác.

Phụ cấp thâm niên: Phụ cấp thâm niên = (Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp + Hệ số phụ cấp chức vụ quản lý, Phụ cấp làm thêm giờ hiện hưởng (nếu có) đang hưởng) x Lương cơ bản x Mức (%) Phụ cấp thâm niên sẽ hưởng.

Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp quản lý và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) tính thêm 1%.

chế độ đãi ngộ ưu đãi: Giáo viên trực tiếp giảng dạy đã được điều động, chuyển đổi danh sách theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vào ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Mức hưởng: (Mức trợ cấp ưu đãi = Lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x phần trăm đền bù ưu đãi.)

Hệ số cộng thêm: gồm các mức 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% tùy theo từng cấp học cụ thể.

Nâng bậc chức vụ: Theo quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, chế độ nâng bậc chức vụ áp dụng đối với công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập. Như vậy, hiệu trưởng của nhóm cấp phó chuyên trách được hưởng mức phụ cấp chức vụ từ 0,15 đến 0,7 tùy theo loại trường và chức danh công tác.

Phụ cấp làm thêm giờ: Theo văn bản số: 1/VBHN-BNV ban hành kèm theo thông tư số. 04/2005/TT-BNV và thông tư số. Thông tư 03/2021/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức và công nhân viên chức.

Giáo viên được tính hưởng thâm niên khi có đủ 3 năm (đủ 36 tháng) xếp vào ngạch cuối cùng của công chức, viên chức từ hạng A0 đến A3 hoặc có 2 năm (đủ 24 tháng) xếp ở ngạch cuối cùng. bậc lương cuối cùng của ngạch công chức, viên chức loại B, C của Nghị định số khung bồi thường thâm niên.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách băng cựa gà hạ đối thủ trong một nốt nhạc

Mức tiền thưởng bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch, chức danh đó; Từ năm thứ tư trở đi, cứ mỗi năm làm đủ hai điều kiện hưởng thâm niên làm thêm giờ thì được tính thêm 1%.

Đây là những khoản phụ cấp thường được nhận cùng với lương, ngoài ra giáo viên có thể được nhận các khoản phụ cấp, trợ cấp khác trong quá trình công tác.

Thực tế giáo viên được hưởng lương, phụ cấp từ 1/7 tới như thế nào?

Với việc tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, giáo viên sẽ được hưởng lương và phụ cấp, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Giáo viên tập sự

Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, chế độ, chính sách đối với viên chức tập sự như sau: Trong thời gian tập sự, viên chức tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng (trừ ngạch trường hợp hưởng 100% lương và các trường hợp khác theo Nghị định 115/2020).

Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, giáo viên mầm non đến chức sẽ có hệ số lương mới của hạng III, bậc 1 là 2,1.

Theo Thông tư 02-04/2021, lương giáo viên từ tiểu học đến THCS có hệ số lương mới của hạng III, bậc 1 là 2,34.

Như vậy, giáo viên mầm non được hưởng chế độ từ ngày 1/7 bao gồm:

Mức lương: 2,1 x 1.800.000 đồng là 3.780.000 đồng, đóng BHXH 10,5%, mức lương nhận được là: 3.383.100 đồng.

Trợ cấp ưu đãi: 35% x 3.780.000 đồng là 1.320.000 đồng (trợ cấp ưu đãi không đóng BHXH).

Tổng cộng: giáo viên tập sự nhận được 4.703.100 đồng x 85% là 3.997.635 đồng.

Giáo viên tiểu học được hưởng các quyền lợi sau đây:

Mức lương: 2,34 x 1.800.000 đồng là 4.212.000 đồng, đóng BHXH 10,5%, mức lương nhận được là: 3.769.740 đồng.

Ưu đãi bù: 35% x 4.212.000 đồng là 1.474.200 đồng (ưu đãi không đóng BHXH).

Tổng cộng: giáo viên tập sự nhận được 5.243.940 đồng x 85% là 4.457.349 đồng.

Giáo viên THCS và THPT được nhận kể từ ngày 1/7 như sau:

Mức lương: 2,34 x 1.800.000 đồng là 4.212.000 đồng, đóng BHXH 10,5%, mức lương nhận được là: 3.769.740 đồng.

Trợ cấp ưu đãi: 30% x 4.212.000 đồng là 1.263.600 đồng (trợ cấp ưu đãi không đóng BHXH).

Tổng cộng: giáo viên tập sự nhận được 5.033.340 đồng x 85% là 4.278.339 đồng.

Trường hợp 2: Giáo viên hoàn thành đợt thực tập được hưởng lương bậc 1.

Hết thời gian thử việc giáo viên được hưởng 100% lương, theo công thức trên giáo viên hết thời gian thử việc hưởng lương bậc 1 sẽ được hưởng mức lương và chế độ như sau:

Tham Khảo Thêm:  Giảng viên Anonglak đã tỏa sáng với những tiết dạy tiếng Việt tại...

giáo viên mầm non nhận 4.703.100 đồng; giáo viên tiểu học nhận 5.243.940 đồng; giáo viên cấp 2, cấp 3 nhận 5.033.340 đồng.

Trường hợp 3: Giáo viên được tính thêm thâm niên, phụ cấp chức vụ

Giáo viên có thời gian công tác từ 5 năm trở lên sẽ được hưởng tiền thưởng thâm niên.

Phụ cấp thâm niên và phụ cấp chức vụ là các khoản thanh toán cùng với phí bảo hiểm xã hội.

Giả sử giáo viên cấp 3 có hệ số lương là 4,27; là tổ trưởng tổ chuyên môn có phép 0,2 chức; có thâm niên chi trả 18%; Mức hỗ trợ ưu đãi 30% sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 như sau:

Tỷ lệ thanh toán là 4,27 cộng với 0,2 tiền thưởng vị trí là 4,47

Mức lương: 4,47 x 1.800.000 đồng là 8.046.000 đồng, đóng BHXH 10,5%, mức lương nhận được là: 7.201.170 đồng.

Ưu đãi bù: 30% x 8.046.000 đồng là 2.413.800 đồng (ưu đãi không đóng BHXH).

Phụ cấp thâm niên: 18% x8.046.000 đồng là 1.448.280 đồng, đóng BHXH 10,5% nên được 1.296.210 đồng.

Tổng cộng: giáo viên nhận được 10.911.180đ.

Trường hợp 4: Giáo viên được hưởng thâm niên vượt khung

Giáo viên trung học phổ thông có hệ số lương 4,98; phụ cấp chức vụ tổ trưởng 0,2; Trường hợp mức hưởng thâm niên vượt quá biên độ 12%, phụ cấp ưu đãi là 30%, mức hưởng thâm niên là 36% thì áp dụng từ ngày 01/7/2023 như sau:

Tổng mức bồi thường: 4,98 + 0,2 + 0,5976 (hệ số bồi thường thâm niên vượt quá ngoặc đơn), tổng hệ số là 5,7776

Mức lương: 5.7776 x 1.800.000 đồng là 10.399.680 đồng, đóng BHXH 10,5%, mức lương nhận được là: 9.307.713 đồng.

Mức ưu đãi bù: 30% x 10.399.680 đồng là 3.119.904 đồng (ưu đãi không đóng BHXH).

Phụ cấp thâm niên: 36%x10.399.680 đồng là 3.743.885 đồng, đóng BHXH 10,5% nên được 3.350.777 đồng.

Tổng cộng cô giáo này đã nhận 15.778.394 đồng.

Trên đây là những trường hợp giáo viên thực sự được hưởng lương và phụ cấp hàng tháng mà giáo viên nên biết. Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có cách tính khác nhau.

Dựa theoCảm ơn bạn đã đọc bài viết Từ 01/7/2023, giáo viên được thực nhận lương, phụ cấp như … . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *